Openbreken CAO’s: noodzaak of taboe?

Deze week viel voor het eerste het woord ‘openbreken’ van afgesloten CAO’s. Minister Donner verwees naar het openbreken van CAO’s – zelfs resulterend in verlaging van de salarissen en pensioenen met 3% – van ambtenaren tijdens de crisis van de jaren ’80. De reactie van de vakbeweging liet niet lang op zich wachten. Bij monde van FNV-voorzitster Agnes Jongerius wordt ‘sociale onrust’ voorspeld als het kabinet de maatregelen om de crisis te beteugelen zoekt in het openbreken van CAO’s en verlagen van pensioenen.

Laat ik voorop stellen dat ik vind dat de CAO het domein van sociale partners is. Gedwongen openbreken van CAO’s door middel van wetgeving past daar niet bij. Toch hoeft het heronderhandelen over afspraken van voor de crisis daarmee niet taboe te zijn. Als de omstandigheden zodanig veranderen, buiten de invloed van contractpartijen om, dat partijen redelijkerwijs niet meer aan afgesproken verplichtingen kunnen voldoen, lijkt het mij in de rede te liggen om als contractpartijen opnieuw met elkaar in onderhandeling te gaan.

De overheid kan het voorbeeld geven met de CAO’s waarbij zij zelf partij is. En de Stichting van de Arbeid zou CAO-partijen in het bedrijfsleven en de zorgsectoren daartoe kunnen adviseren. Uiteindelijk zal een CAO dan pas gewijzigd worden als CAO-partijen het daarover eens worden. Wekgevers zullen de vakbeweging dan ook iets moeten bieden in ruil voor verlaging van afgesproken loonsverhogingen. Te denken valt wellicht aan een sociale aanpak van noodzakelijke massaontslagen en beperking van topsalarissen. Het zal niet eenvoudig zijn overeenstemming over het openbreken van CAO’s te bereiken. Maar voor sociale partners met verantwoordelijkheid voor het beheersen van de huidige crisis zou het toch geen onmogelijke opgave mogen zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: