Archive for juli, 2009

Daar is de CAO 2.0 voor nodig!

25 juli 2009

Vrijdag 24 juli 2009 vond bij HS-ARBEIDSVOORWAARDEN BV in Lopik een unieke zomer-bbq plaats: BBQ CAO 2.0. CAO-onderhandelaars van vakbonden én werkgeversorganisaties spraken samen met wetenschappers, pensioendeskundigen en enkele CAO-ondersteunende organisaties en bedrijven over CAO 2.0. De eenduidige conclusie luidde: CAO 2.0 is nodig!

Die conclusie roept natuurlijk om het antwoord op de vraag waarom de CAO 2.0 nodig is. Het antwoord wordt gegeven in een vijf minuten durend filmpje over CAO 2.0. De CAO 2.0 geeft antwoord op de komst van de werknemer 2.0 op de arbeidsmarkt en in de bedrijven. Deze werknemer 2.0, door onderzoekers slim, snel en sociaal genoemd, vraagt om een andere CAO en andere arbeidsvoorwaarden. Elk bedrijf krijgt daarmee te maken. Daar is de CAO 2.0 voor nodig!

De deelnemers aan de door HS-ARBEIDSVOORWAARDEN BV aangeboden BBQ CAO 2.0 spraken ook over de wijze waarop de CAO 2.0 tot stand kan komen. Misschien dat de ‘gemengde’ samenstelling van de deelnemers van beide CAO-partijen – werkgevers én vakbonden – aan de BBQ CAO 2.0 er symbool voor staat: minder tegenover elkaar en meer met elkaar. Als experts in arbeidsverhoudingen die, weliswaar ieder vanuit een eigen invalshoek en achterban, zich samen verantwoordelijk weten voor de CAO 2.0.

HS-ARBEIDSVOORWAARDEN BV introduceert met het oog op CAO 2.0 CAO-procesondersteuning, dat de zorg voor een soepel CAO-proces van CAO-partijen overneemt. CAO-partijen kunnen zich dan volledig op de inhoud van de CAO-onderhandelingen concentreren. Dat kan de efficiency en effectiviteit van CAO-onderhandelingen verbeteren en kan de komst van de CAO 2.0 versnellen.

Het filmpje over CAO 2.0 en de introductie van CAO-procesondersteuning is te bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=5ABSF9FwXKA.

Het artikel over CAO 2.0 in het vakblad Zeggenschap over Arbeidsverhoudingen kan worden gedownload op http://www.hs-a.eu/CAO2.0.pdf.

De SER en de nieuwe kleren van de keizer.

20 juli 2009

Oplossingen op het terrein van CAO en arbeidsvoorwaarden worden doorgaans bereikt door onderhandelingen tussen sociale partners, vakbondsacties of stakingen en/of afspraken in de organen van de overlegeconomie. Velen prefereren het eerste boven de andere twee. Resultaat in onderhandelingen boven de schade van acties en de stroperigheid van het poldermodel.

De advertentie van HS-ARBEIDSVOORWAARDEN BV in vakblad Zeggenschap over Arbeidsverhoudingen maakt dat in twee zinnen duidelijk. Verwacht u de oplossingen uit Den Haag? Of haalt u liever resultaten in onderhandelingen? Daartussen: een (zelfgemaakte) foto van het gebouw van de SER in Den Haag: het centrum van de overlegeconomie!

De knipoog naar de overlegeconomie is aan de SER niet besteed. Een brief-op-poten stelt dat de SER door de advertentie in een negatief daglicht wordt geplaatst en dat de goede naam van de SER erdoor wordt aangetast. Als de advertentie opnieuw wordt geplaatst dreigt de SER zelfs met (juridische) maatregelen!

De SER gedraagt zich als de keizer uit het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Zorg dat niemand iets negatiefs over de SER zegt, lijkt het hoogste overlegeconomie-orgaan van ons land te denken. Dan worden we door iedereen gewaardeerd.

Dreigement V&D vindt navolging!

17 juli 2009

V&D heeft zich de woede van de vakbonden op de hals gehaald door het personeel te vragen vrijwillig af te zien van de CAO-loonstijging. Vakbonden vinden dat in strijd met de CAO en dreigden met een kort geding. Vrijdag bereikten partijen een akkoord: V&D trekt de oproep in en biedt een werkgelegenheidsgarantie; vakbonden stemmen in met de nullijn tot medio 2011.

De V&D-case staat echter niet op zichzelf. Steeds meer bedrijven vragen hun medewerkers af te zien van betalingen waarop ze volgens de CAO recht hebben. Het komt voor in het vervoer en in de (klein)metaal. Soms worden vakbonden erbij betrokken, soms ook niet. Personeel wordt te verstaan gegeven dat het een interne aangelegenheid is en dat inmenging van buitenstaanders (lees: vakbondsbestuurders) niet op prijs wordt gesteld.

Natuurlijk is het ongewenst dat bedrijven ‘op eigen houtje’ de CAO uitkleden. De vraag is hoe deze ‘trend’ gekeerd kan worden. Maar het gebeurt niet uit weelde; veel bedrijven staat het water aan de lippen. Ontslag is vaak het enige alternatief. Dat is niet in het belang van de werknemers.

Ik zie twee oplossingsrichtingen. Een landelijk meldpunt, waar werknemers, desnoods anoniem, voorkomende situaties kunnen melden, kan wildgroei helpen voorkomen. Tegelijkertijd zullen CAO-partijen werkgevers ‘legale’ mogelijkheden moeten bieden om ontslagen te voorkomen als het personeel bereid is daarvoor een (loon)offer te brengen.

Misschien dat het overleg tussen de vakbonden en V&D daarvoor een basis heeft gelegd?

Sociaal Akkoord lijkt op de Bijbel!

10 juli 2009

Het Sociaal Akkoord begint steeds meer overeenkomsten met de Bijbel te vertonen! Er wordt te pas en te onpas uit geciteerd en partijen met tegenovergestelde standpunten lijken zich er beiden op te kunnen beroepen. Tijdens een recente studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen NVA (zie CAOverzicht© Nr.22) bleek al dat op landelijk niveau AWVN en FNV Bondgenoten zowel het pleidooi voor de 0-lijn, als de eis van 3,5% met het Sociaal Akkoord in de hand verdedigden. Dat beeld is nu ook in (sommige) CAO-onderhandelingen zichtbaar. Werkgevers beroepen zich op het Sociaal Akkoord om de loonstijging te beperken, terwijl vakbonden menen dat zij daarmee juist in strijd met hetzelfde Sociaal Akkoord handelen.

Ondertussen blijven de lonen stijgen met een percentage dat de inflatie fors overstijgt. Dat wordt voor een deel veroorzaakt door ‘oude’ CAO-afspraken. Pogingen van werkgevers (Grafimedia, V&D) om die afspraken aan te passen strandden op een vermeend verbod op openbreken van CAO-afspraken in het – u raadt het al – Sociaal Akkoord. Maar ook na het Sociaal Akkoord zijn CAO’s afgesproken die het verwachte inflatieniveau voor 2009 van 1% ruim overstijgen. Daar komt bij dat de lonen naast de afgesproken CAO-stijgingen ook stijgen door het toekennen van individuele loonsverhogingen en toeslagen.

‘De kruik gaat zolang te water tot die barst.’ De onconventionele acties van de directies van TNT en V&D, om buiten de CAO-tafel om de lonen te matigen, zijn misschien onverstandig, maar tonen wel de spanning aan tussen loonkostenstijging en omzetdaling. En dat is toch precies wat het Sociaal Akkoord wil(de) voorkomen?!

VIP op CNV-feest!

2 juli 2009

Afgelopen donderdag ging in het kleurrijke Nederlands Instituut Beeld en Geluid in Hilversum de film ter gelegenheid van 100 jaar CNV in première. Minister Plasterk die de film in ontvangst zou nemen liet wegens parlementaire verplichtingen op het laatste moment verstek gaan en bleek geen vervanger te kunnen sturen. CNV – actief in nieuwe media – riep op Twitter belangstellenden op zijn VIP-rol over te nemen. Hoewel ik al een toegangskaart voor de première ontvangen had reageerde ik spontaan op de oproep. Met succes, zo bleek bij de opening van de bijeenkomst. Getooid met een Plasterk-hoed in de paarse CNV-kleur mocht ik de première vervolgens als eregast naast scheidend CNV-voorzitter René Paas mee beleven. Leuk, om ruim 30 jaar nadat ik bij het CNV mijn loopbaan in CAO en arbeidsvoorwaardenland begon, de VIP-rol op het eeuwfeest van CNV te mogen vervullen. Het bijbehorende kado in de vorm van het lijvige proefschrift van oud-collega Piet Hazebosch over 100 jaar CNV maakte ‘mijn’ CNV-feestje compleet!

Overigens is de film die CNV ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan liet maken zeer de moeite waard. Geen propagandafilm, maar een levensechte registratie van een werkdag van drie uit het leven gegrepen werknemers waarvan zelfs één ongeorganiseerd! Een havenwerkster(ja, ster!), een bloembinder en een verpleegkundige laten zien dat de werknemer 2.0 zichzelf heel goed kan redden! Dat sluit aan bij de bescheiden (maar niet minder noodzakelijke!) rol die het CNV voor zichzelf ziet weggelegd, getuige de aftiteling van de film: ‘Het CNV is een vereniging van optimisten. Een vakbond die gelooft in een mooiere wereld. Van plezierig&gezond werk voor iedereen die dat wil&kan. Dat regelen mensen zelf. Waar nodig helpt het CNV’. Hulde!