Arbeidsmarkt is en blijft divers!

Deze week was het onderwerp van de Masterleergang Trends in Arbeidsverhoudingen diversiteit op de arbeidsmarkt. Lector Martha Meerman besprak de positie van allochtonen en van ouderen.

Gelijke kansen voor allochtonen en ouderen kunnen zowel vanuit moreel, als economisch oogpunt worden nagestreefd. Grofweg zijn bedrijven in vier categorieën te verdelen:

1. Negatieve organisaties, die diversiteitvragen negeren
2. Minimalistische organisaties, die zich tot beschermende maatregelen beperken
3. Meegaande organisaties, die maatregelen treffen vanuit economische belangen
4. Proactieve en begrijpende organisaties, die een volwaardig diversiteitbeleid nastreven.

Meegaande organisaties, waar de leiding diversiteitbeleid entameert, ondervinden niet zelden tegenwerking van onderaf. Ook diversiteitafspraken in CAO’s kunnen in de uitwerking stuiten op het ontbreken van draagvlak de werkvloer. Toch is en blijft diversiteitbeleid nodig. De krappe arbeidsmarkt kan – zeker na de crisis – immers niet zonder allochtone en oudere werknemers functioneren (die ook gewoon recht op een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt hebben).

Diversiteitbeleid vereist ‘beleid’ en ‘maatwerk’. En bovenal bewustwording van de wenselijkheid en noodzakelijkheid. Sommigen menen dat de krapte op de arbeidsmarkt het besef dat diversiteitbeleid nodig is ‘vanzelf’ zal doen ontstaan. Anderen menen dat ‘beleid van bovenaf’ in de vorm van drang en dwang niet kan worden gemist. Weer anderen benadrukken de individuele verantwoordelijkheid van allochtonen en ouderen en pleiten voor een meer geïndividualiseerde benadering, omdat dé allochtoon en dé oudere niet bestaan. Een combinatie van het bieden van mogelijkheden – bijvoorbeeld in CAO-afspraken – én de eigen verantwoordelijkheid om daarvan gebruik te maken lijkt hen de aangewezen weg om diversiteit in bedrijven te bevorderen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: