OR wordt ‘partij’ bij de CAO!

Deze week verzorgde ik twee workshops op de Sdu OR-voorzittersdag 2009 over ‘De rol van de OR bij CAO-onderhandelingen’. In de voorbereiding was ik in gesprekken met werkgevers, vakbonden en OR’en voorbeelden op het spoor gekomen van OR’en die een rol bij de CAO-onderhandelingen spelen: ATOS Origin, technische groothandel, woningcorporaties, een farmaceutisch bedrijf. Ook bij mijn klanten zie ik regelmatig voorbeelden van hoe de OR een rol van betekenis kan spelen. Wat opvalt is dat die rol héél verschillend kan worden ingevuld.

Soms heeft de OR de plaats van de vakbonden geheel ingenomen, soms onderhandelt de OR met de werkgevers en vakbonden mee, soms overlegt de OR vooraf met de werkgever en met de vakbonden, soms voert de OR onderhandelingen over de uitwerking en invulling van de CAO.

Dat laatste is binnenkort ook het geval bij de woningcorporaties. Daar is na jaren van moeizaam overleg over de modernisering van de CAO een CAO afgesproken die op corporatieniveau met de OR als onderhandelingspartner kan worden aangevuld. Een uitkomst die mede tot stand kwam door een gezamenlijke stellingname van de OR’en van de woningcorporaties. Op initiatief van de gedreven voorzitter van de OR van het Arnhemse Vivare Martijn van Straaten zochten zij elkaar op en maakten met een brief CAO-partijen duidelijk welke rol de OR’en bij de CAO willen spelen.

Het sterke van die brief is misschien wel dat de gezamenlijke OR’en hun eigen zwakten bloot durfden te leggen: minder expertise, minder gelijkwaardige positie en minder continuïteit dan vakbonden als CAO-partij hebben. Daartegenover staan echter ook uitgesproken sterke kanten: meer betrokkenheid bij het eigen bedrijf, beter in staat de CAO met het HRM-beleid te verbinden en – niet in de laatste plaats – veel representatiever dan vakbonden. Tijdens de workshops werd daaraan toegevoegd de betere mogelijkheden om informeel met de bestuurder te overleggen.

Het is duidelijk: OR’en hebben ondanks hun zwaktes, zeer goede papieren om een belangrijke rol rond en bij CAO-onderhandelingen te spelen. Vakbonden doen er verstandig aan hen die rol te geven. Zo niet, dan zullen OR’en, die ondermeer bij de woningcorporaties overwegen zich – ook juridisch – te verenigen, die rol vroeg of laat opeisen. Dat zou voorkomen moeten worden, omdat juist in goed onderling overleg OR’en en vakbonden elkaars sterktes kunnen benutten en elkaars zwaktes kunnen compenseren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: