Marktwerking en arbeidsvoorwaarden.

Eén van de bestaansredenen van de CAO is de wens om concurrentie met arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Dat zou er immers toe kunnen leiden dat die in een neerwaardse spiraal raken en dat wordt door vakbonden én werkgevers onwenselijk gevonden. Door in een bedrijfstak-CAO de arbeidsvoorwaarden te regelen zou concurrentie dáárop voorkomen worden. Die vlieger lijkt steeds minder op te gaan. In branches met veel prijsconcurrentie en hoge arbeidskosten blijken de arbeidskosten vaak de enige mogelijkheid om kosten te verlagen en de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Voorbeelden zijn de supermarktem, schoonmaak, particuliere beveiliging en kappers. Doordat de beloning in de CAO vastligt wordt op arbeidsvoorwaarden bezuinigd door oudere en duurdere werknemer te vervangen door jonge goedkopere arbeidskrachten, door flexkrachten of zzp’ers in te zetten of door de werkdruk zodanig op te voeren dat met minder mensen meer werk verricht kan worden.

Gelukkig bieden Europese afspraken geen mogelijkheden om de marktwerking uit te schakelen. Daarmee zouden we het paard achter de wagen spannen. Tegelijkertijd roept dat de vraag op hoe de negatieve spiraal van bezuniging op arbeidskosten dan wél doorbroken kan worden. Die kan immers op den duur tot ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de productie en dienstverlening leiden. De actuele veiligheidsproblemen van Toyota’s worden volgens sommige insiders veroorzaakt door jarenlange besparingen op arbeidskosten als gevolg van de moordende concurrentie!

De beste en mogelijk enige oplossing is de keuze voor hoogwaardige kwaliteit. Als aanbieders en afnemers daarover afspraken maken én bereid zijn daaruit voortvloeiende prijzen te accepteren kan (weer) op kwaliteit geconcurreerd worden. Er kan dan ook (weer) in vakmanschap van werknemers geïnvesteerd in plaats van bezuinigd worden. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar wel een uitdaging die de positie van Nederland als kennis- en kwaliteitsland zal versterken.

2 Reacties to “Marktwerking en arbeidsvoorwaarden.”

  1. Leon Vincken Says:

    Marktwerking en arbeidsvoorwaarden een kans voor werkgevers en vakbeweging

    Arbeidsvoorwaarden, cao’s komen steeds verder af te staan van werknemers. Betrokkenheid neemt af en meer dan eens weten werknemers inhoudelijk niet eens waar voor gestreden wordt. Tenzij zoals dit jaar de “nullijn” wordt aangevochten. Vooral kaderleden van de vakbond zijn dan erg betrokken en weten hun mede leden te overtuigen van slechte voorstellen van werkgevers en de eis van hun vakbond. Maar arbeidsvoorwaarden onderhandelingen gaan over meer dan alleen loon. De loononderhandeling is het niet onbelangrijke sluitstuk, maar is voor veel werknemers niet het belangrijkste. Het gaat vooral om meer regelruimte, afstemming zorg en arbeid, reis bewegingen en vergoedingen hiervoor. De vraag is of we zo gelukkig moeten zijn dat er zo weinig marktwerking in arbeidsvoorwaarden is. Het biedt arbeidsrust in en tussen bedrijfstakken, het voorkomt zoals Henk Strating bepleit een negatieve spiraal. Maar is niet een diepere vraag aan de orde of werkgevers en vakbeweging niet beter af zijn met marktwerking. Juist de concurrentie op arbeidsvoorwaarden maakt cao’s onderscheidend, maakt, mede afhankelijk van de decentrale ruimte van afspraken, bedrijven onderscheidend t.o.v. elkaar. Zeker voor de komende decennia waarin werknemers hét belangrijkste kapitaal vormen gezien de arbeidsmarktkrapte, zou voor werknemers de ultieme kans zijn, met vakbonden in hun kielzog, om met marktwerking de beste werkgevers te selecteren. Goed werkgeverschap loont dan écht en voor werkgevers is dit dé kans om te investeren in hun toekomst en het verschil te maken t.o.v. branchegenoten. Marktwerking en cao’s zie ik meer als een kans dan als een vanzelfsprekendheid om te blijven koesteren. Kwaliteit van personeelsbeleid is dé uitdaging, kennis en productkwaliteit volgen dan in het voetspoor. En de vakbeweging kan haar expertise inzetten om voor hun leden die concurrentie waar te maken.

    Zie ook mijn eerdere blog over AVV en cao.

  2. Marktwerking en arbeidsvoorwaarden een kans voor werkgevers en vakbeweging « Leonvincken's Blog Says:

    […] werkgever | Tags: Arbeidsvoorwaarden, cao, marktwerking | Leave a Comment  Reactie op Marktwerking en arbeidsvoorwaarden Blog Henk […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: