Archive for juli, 2010

Schaf CAO-inzetbrieven af!

30 juli 2010

De 2e Masterclass Visie en Leiderschap in Onderhandelen leverde een in het oog springend idee op: schaf CAO-inzetbrieven af! Inzetbrieven vormen volgens de deelnemers aan de masterclass, ervaren CAO-onderhandelaars van werkgevers(organisaties) en vakbonden, een belemmering voor vernieuwende CAO-afspraken. Vaak hebben CAO-inzetbrieven vooral als doel om de eigen achterban te laten zien dat de inzet voor de onderhandelingen stevig bij de andere partij kenbaar is gemaakt. Dat wekt niet alleen hoge verwachtingen bij de eigen achterban, maar leidt ook tot reacties van de andere kant van de CAO-tafel. ‘Vakbonden scherpen hun messen en de rekenmachines van werkgevers beginnen te ratelen’. Daardoor is de kans op vernieuwende CAO-onderhandelingen die tot innovatieve CAO-afspraken leiden al bij voorbaat verkeken.

Door voorafgaand aan CAO-onderhandelingen géén inzetbrieven uit te wisselen, maar samen een evenwichtige agenda op te stellen worden de kansen op vernieuwende CAO-onderhandelingen vergroot. CAO-partijen kunnen dan samen puzzelen op een voor beiden acceptabel CAO-resultaat, in plaats van touwtrekken om zoveel mogelijk van de eigen inzetbrief binnen te halen.

Binnen de eigen verenigingsdemocratie kunnen de inzetbrieven wel een rol blijven spelen. Ze vormen het mandaat dat de achterban of het bestuur de eigen CAO-delegatie meegeeft.

Het idee CAO-inzetbrieven af te schaffen leidde in juli tot een artikel in De Financiële Telegraaf. De journalist had op zijn verzoek en met instemming van de deelnemers de masterclass bijgewoond. In augustus wordt de Masterclass Visie en Leiderschap in Onderhandelen nog tweemaal aangeboden. Voor de masterclass op 6 augustus is nog een plaats beschikbaar.

Vakbond moet herkenbaar blijven!

3 juli 2010

De afgelopen twee weken schreven John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw en Roel Berghuis, bestuurder van FNV Bondgenoten, als gastschrijvers CAOpinie© van de week over samenwerking in een ongedeelde FNV. Vandaag wordt de reeks (voorlopig) afgesloten met een (gast)column van Marga Patijn, voorzitter van FNV MOOI. Een kleine(re) FNV bond die kappers en andere werknemers in de uiterlijke verzorging organiseert. In deze column, die ook in Lijfstijl, het blad van FNV MOOI verschijnt, geeft Marga Patijn haar mening over samenwerking in de FNV.

Samenwerking in de FNV

Naast veel voetbal in deze tijd wordt er binnen de FNV gesproken over samenwerking tussen de bij de FNV aangesloten bonden. Sommigen zien aan de horizon zelfs een ongedeelde FNV. Dat zou betekenen dat de zelfstandige, onafhankelijke bonden die nu bij de FNV zijn aangesloten moeten verdwijnen en in een nieuwe FNV opgaan. Dát is voor FNV MOOI een flinke brug te ver! Leden moeten zich in hun eigen bond blijven herkennen!

De samenleving verandert en de vakbeweging verandert mee. De complexiteit van veranderingen vraagt om samenwerking! Samenwerking kan de vakbeweging sterker maken. Dat is in het belang van de leden. Ook in het belang van de leden van FNV MOOI! Maar die samenwerking mag er niet toe leiden dat de herkenbaarheid van FNV MOOI als de vakbond van en voor de uiterlijke verzorging wordt aangetast. Sterker, herkenbaarheid moet in de ruimste zin des woords toegepast worden.

In een orkest spelen verschillende muziekinstrumenten samen om met elkaar een complex muziekstuk ten gehore te brengen. Een orkest kan dat alleen als alle instrumenten stuk voor stuk volledig tot hun recht komen. Het omvangrijke paukenstel. Maar ook de bescheiden dwarsfluit. Beiden moeten herkenbaar blijven. Anders dreigt een kakofonie, een rommelig geheel van klanken door elkaar. De nachtmerrie van elke dirigent! Dáármee is de samenwerking in de FNV zeker niet gediend.

Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI

De gastcolumns van John Kerstens, Roel Berghuis en Marga Patijn in CAOpinie© van de week maken duidelijk dat er verandering in de vakbeweging op til is. Maar ook dat over de uitwerking van de verandering verschillende opvattingen bestaan. Ook dat hoort bij de vakbeweging.