De ‘topper’ Donner-Dieten!

Deze week gingen de onderhandelingen over de CAO Rijksoverheid van start. Onder een geheel ander gesternte dan de vorige onderhandelingen met ex-minister Guusje ter Horst. Die leidden tot een CAO die rijksambtenaren in de periode 2007-2010 maar liefst 13% salarisverhoging opleverde: 6,3% loonstijging en 6,7% stijging van de eindejaarsuitkering (bron: inoverheid.nl).

Ter Horst’s opvolger CDA-minister Donner tapt uit een heel ander vaatje. Hij wil overeenkomstig de afspraak in het Regeerakkoord de lonen van rijksambtenaren in 2011 en 2012 op de nullijn bevriezen. En dat zal ongetwijfeld óók de maat zijn voor alle andere aan de overheid gelieerde CAO’s. Daarom zal er minister Donner heel veel aan gelegen zijn voet bij stuk te houden.

De belangrijkste tegenspeler van Donner is Abvakabo FNV-onderhandelaar Jan Willem Dieten, die ook de vorige CAO Rijksoverheid afsloot. Hij is niet van plan zich bij de nullijn neer te leggen. Zelfs niet wanneer loonsverhoging leidt tot meer ontslagen bij de Rijksoverheid. Ook voor Jan Willem Dieten zijn de komende onderhandelingen van heel groot belang, omdat ze de trend zetten voor veel andere CAO’s.

Op Twitter, waar veel vakbondsbestuurders actief zijn, worden de onderhandelingen tussen Donner en Dieten al aangemerkt als een ‘topper’ die net als een belangrijke voetbalwedstrijd wordt aangeduid met #dondie. Geïnteresseerden kunnen zelfs meedoen aan een heuse poll, waar voorspeld kan worden wie de ‘topper’ gaat winnen: Donner, Dieten of onbeslist.

Op de achtergrond speelt ongetwijfeld nog meer mee. Donner moet de geloofwaardigheid van het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen bewijzen. Dieten, die een half jaar geleden kandidaat-voorzitter bij de verkiezing van het nieuwe Dagelijks Bestuur van de Abvakabo FNV was en de stroming vertegenwoordigt die een herkenbare vakbond ‘op de barricade’ wil zien, zal óók zijn geloofwaardigheid willen bewijzen. Ze hebben de keuze om dat in traditionele CAO-onderhandelingen uit te vechten of op een eigentijdse wijze samen naar oplossingen te zoeken die de rijksoverheid én zijn ambtenaren door een moeilijke periode heen loodsen!

Ik hoop op het laatste, maar vrees het eerste.

6 Reacties to “De ‘topper’ Donner-Dieten!”

 1. Jan Willem Dieten Says:

  Waar gaat dit over? Niet over het CAO-proces waar ik in zit. In goed overleg met onze leden en ruim binnen de uitgangspunten van de FNV stellen wij tamelijk onderkoelde eisen. Die ook in het belang van de werkgever Rijk zijn: zorg voor een goed imago op de arbeidsmarkt, manage de strategische personeelsbehoefte -inclusief aandeel jongeren en bi-culturelen-op de horizon 2020 en niet op 2014, geef de rijksambtenaren hetzelfde als iedereen in Nederland krijgt (naar verwachting rond 2%). En ja, als we dat niet gewoon krijgen, dan gaan we het halen.

 2. Marinus Bakker Says:

  met de vorige CAO onderhandelingen Jan Willem Dieten gevolgd, een hele sterke vakbondsleider waar ik veel vertrouwen in heb.

  2 maart 2011 wordt ik na 37 dienstjaren, bij leven en welzijn 55 jaar, u raad het al, de nachtdiensten.

  Jan Pieter Hendrik Donner heeft geen idee hoe het is om nachtdienst te doen, bijvoorbeeld dat je kinderen altijd stil moeten zijn en ’s avonds na het eten moet pa ook nog voorslapen anders houd hij het niet vol, het hele gezin inclusief echtgenote heeft heel wat te doorstaan want pa is lichamelijk en sociaal compleet van slag na 3 of 4 nachtdiensten, heel kribbig en chagrijnig, heeft ongeveer 2 weken nodig om bij te komen, nu wil Piet Hein het verbod op nachtdiensten opheffen, ongelofelijk, het verbod is er natuurlijk niet voor niets in de ARAR, dit is door onze voorvechters (bonden) in het verleden bereikt, dit recht laten we toch zeker niet schieten? ik heb heel veel vertrouwen in bonden, ga ook altijd naar de ledenvergadering van sorry de NCF. maar in Piet Hein heb ik totaal geen vertrouwen, sterker nog deze man weet helemaal niet waar hij over praat en geeft helemaal niet om het welzijn van zijn personeel, dit wilde ik even kwijt

  ik ben zoals altijd actie bereid

  Marinus Bakker

 3. Hetty Mesters Says:

  Als toegewijd ambtenaar met hart voor het belangrijke werk van de overheid wil ik wel even kwijt dat het de hoogste tijd wordt dat “ons” management eens echt gaat managen, dwz kijken naar de situatie in de toekomst en daar alvast op inspelen. Maar nee, Donner houdt zich weer vast aan de waan van de dag, er moeten nòg minder ambtenaren zijn!

  Met welke motivatie moet ik toegewijd blijven als de hele regering uitstraalt dat ze ons kunnen missen als kiespijn?

  Mijnheer Donner, is het u niet opgevallen dat de overheid voortdurend (al die 35 jaar die ik al meedraai) in moet krimpen, wat veel geld en hoofdbrekens kost, om daarna weer even hard uit te dijen omdat HET WERK NU EENMAAL MOET WORDEN GEDAAN ???

  Is het u niet opgevallen dat iedereen in de overheid zucht onder het juk van de politiek en eigenlijk gewoon aan het werk wil, dat de ambtenaren dolgraag eens wil kunnen doen waar ze voor zijn, het ondersteunen van de maatschappij?

  Mijnheer Donner, waarvoor is eigenlijk die campagne “werken bij het Rijk” bedoeld, als u niets anders wil dan de ambtenaren inkrimpen en de rekening van de bankencrisis bij hen neerleggen?

  Wordt het niet eens tijd om de overheidswerkers eens te gaan waarderen in plaats van verguizen, heeft u baat bij een totaal gedemotiveerd personeelsbestand?

  Is het u niet opgevallen, mijnheer Donner, dat de overheid vanaf 2015 met zo’n enorme snelheid gaat leeglopen dat er bijna geen kennis meer zal overblijven? Is het niet eens tijd om alvast nieuwe mensen te gaan inwerken zodat de kennis van de vertrekkenden kan worden overgedragen en de overheid de burger kan blijven bedienen?

  Weet u, mijnheer Donner, waarom ik in 1975 mijn goedlopende eigen bedrijf opdoekte en in dienst van de overheid trad tegen een kwart van het loon dat ik toen verdiende? Nee?
  Ik zal het u vertellen, omdat ik mijn creativiteit liever in dienst van iedereen wilde stellen van alleen van een paar rijken die mij konden betalen …
  Weet u wat ik wil mijnheer Donner? Hetzelfde als al mijn collegaas, gewoon mijn werk goed kunnen doen en mijn kennis overdragen op een nieuwe generatie werkers, die een afspiegeling is van de mensen die in NL wonen!

  Mijnheer Donner, wij ambtenaren zijn door de vorige kabinetten alleen maar op achterstand gezet, in 2009 lagen we door alle kortingen 10 % achter bij het bedrijfsleven. Hoewel ik niet erg materialistisch ingesteld ben, moet ook ik kunnen leven van mijn loon, en dankzij Jan Willem gaat dat nu redelijk. Wat wij vragen, een prijscompensatie die gelijke tred houdt met de rest, is door onszelf al geminimaliseerd.
  Wij zijn niet schuldig aan de crisis, dus wendt u zich maar eens tot de grote banken, als u ONS geld daar terughaalt heeft u geld genoeg om ons fatsoenlijk te kunnen belonen…

  groetjes,
  Uw dienaar Hetty Mesters

 4. Mart Marbus Says:

  55+ verbod op nachtdiensten…….Afschaffen………..

  Jeetje, waar is hij mee bezig.
  Ik werk dus al vanaf mijn 17e in onregelmatige diensten en draai dus ook al vanaf die datum nachtdiensten, wat toen helemaal niet mocht omdat ik 17 was. Maar de Krijgsmacht had weer eens een uitzondering.
  Nu ben ik op 2 maanden na 56. En vanaf mijn 55e verjaardag ben ik gestopt met het lopen van nachtdiensten.
  Ik moet zeggen dat mijn nachtdiensten erg zwaar waren omdat ik blokken van 3 nachten a 8 uur en blokken van 4 nachten a 2 van 8 en 2 van 12 uur liep liep. De blokken van 4 nachten begonnen met 2 van 8 en eindigden met 2 van 12 uur.
  Ik kan je zeggen dat ik de laatste jaren als een junk heb geleefd.
  Dat merkte ik pas toen ik 2 maanden geen nachtdiensten meer liep.
  Mijn bioritme was geheel naar den klote. Ik was lusteloos en er kwam niks uit mijn handen.
  Nu ben ik bijna 1 jaar verder en ik ga 2 tot 3 keer per week naar een sportschool om (voor mijn werk) getraind te blijven. Ja mijn baas verwacht dat ik altijd fit en getraind ben, omdat ik gewapend dienst doet en ik aan zelfverdediging moet kunnen doen.
  Ook mijn schiettoetsen moeten voldoende zijn.
  In de tijd dat ik op “wolkjes” leefde had ik vaak het gevoel dat ik van voren niet wist dat ik van achteren leefde.

  Dan de loonstop. Ook zoiets.
  Even terug komende op het feit dat er Kamerleden zijn benoemd, die geef antecedenten onderzoek hebben gehad en om op mij en de maatschappij parasiteren. Zijn gaan dus lekker geld verdienen met een (op z’n nets uitgedrukt) goed gedrag verleden van ver onder nul.
  (eruit met die lui) wanneer ik ergens bij het rijk ga solliciteren, wordt mijn hele doopceel gelicht, zodat men weet wie zij in dienst nemen.
  Heb ik een ‘verkeerd verleden’, dan kom ik er gewoon niet in. Zo zit dat.

  Back too the point

  De rijksambtenaren hebben bij de vorige loonstop 20% loonsverhoging gehad en de rest (militairen en burgerambtenaren hadden het nakijken. Zij bleven op nul.
  Dat gaat nu weer gebeuren, als wij geen tegengas geven.
  Geloof me het zijn zelf verrijkers, die alleen aan zich zelf denken.
  Wanneer wij en de bonden een loonsverhoging van 5% vragen dan krijgen we slecht 1 tot 2 % belachelijk want dat in de inflatie en blijven we dan gewoon op nul, zero niks.
  Ik zou zeggen vraag 10% aan en hoop dat het 5% wordt.

  Bonden……AUB blijf bij jullie stuk, houdt jullie poten stijf. Denk aan jullie achterban.
  Ga niet met wisselgeld aan de slag. Het wisselgeld is al verspeeld, door het ontslaan van zoveel duizenden bij het Rijk, Krijgsmacht en semi Rijk.

  Blijf van de 55+ regeling af, blijf van de PAS regeling af, blijf van alle bestaande regelingen af.
  Nu de vergrijzing komt, moet je niet aan deze regelingen komen. De ouderen hebben al genoeg ingeleverd.

  Mart

  Mart

 5. Marinus Bakker Says:

  Beste NCF, Abvakabo FNV, CNV en AC,

  Om met de deur in huis te vallen:

  Minister Donner vind het niet meer van deze tijd dat ambtenaren van 55 jaar en ouder geen nachtdienst mogen draaien.

  Ik heb nagekeken waarom er een verbod op nachtdienst is.

  Nota bene heeft Binnenlandse zaken dit zelf ingesteld in het kader van het preventiebeleid ter voorkoming van invaliditeit.

  Is dit dan nu niet meer van toepassing?

  Zoals heer Donner schetst:
  dat deze ambtenaren het jammer zouden vinden om geen nachtdienst te mogen draaien,

  kan de ambtenaar als hij dit wilt, onder onderstaande voorwaarden, wel nachtdienst draaien (Art 21 lid 6 ARAR).

  Dus waarom hij dit verbod wil opheffen begrijp ik niet.
  Wat is de onderliggende gedachte?

  Citaat:

  Ambtenaren vanaf 55 jaar mogen in het kader van het preventiebeleid ter
  voorkoming van invaliditeit niet meer worden ingeroosterd in de nachtdienst. Op
  verzoek van de ambtenaar kan van dat verbod worden afgeweken, maar dan
  steeds voor maximaal één jaar. Het bevoegd gezag kan ook zelf beslissen dat
  iemand toch in de nachtdienst moet werken, maar alleen om zeer gewichtige
  redenen van dienstbelang. Voor afwijking van het verbod op nachtarbeid is wel
  toestemming van de bedrijfsarts nodig

  Bron:
  Rechtspositie rijksambtenaar Juli 2010

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Zie ook:

  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/26/rechtspositie-rijksambtenaar/brochure-rechtspositie-rijksambtenaar-juli-2010.pdf

  het PDF bestand is ook als bijlage meegezonden.

  Het is heel vaag wat “onze minister” met deze maatregel wilt bereiken, dus wees alert!

  ik hoop dat de gezamelijke cao-onderhandelaars de kracht en de wijsheid hebben om dit idiote plan tegen te houden.

  Ik heb alle vertrouwen in jullie allemaal!

Laat een reactie achter op Marinus Bakker Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: