Archive for december, 2010

De afsluiting van het jaar 2010

18 december 2010

De laatste werkweek van het jaar werd voor mij één van de boeiendste. De afgelopen week sloot ik de Avicenna Leergang Visie & Leiderschap af. Met een groep van tien interessante en boeiende mensen heb ik het afgelopen jaar in drie 3-daagse sessies de vele aspecten van leiderschap overdacht. Ging het in de eerdere sessies over visie en drive, deze sessie ging vooral over gedrag.

We maakten kennis met de retorica, de kunst van het overtuigen en leerden van acteur Helmert Woudenberg de kracht van het gebruik van de elementen vuur, water, lucht en aarde in het ‘gevecht’ van de samourai. We gingen ook in op de vraag hoe een individu zich tegenover anderen verhoudt en gedraagt. Bestaat de ander wel of is de ander niets anders dan een andere ik?

De belangsrijkste les van Avicenna is om de leerervaringen niet te snel naar de praktijk te vertalen. Die les wil ik ter harte nemen. Maar ik ben er van overtuigd dat ze, evenals de lering uit de eerdere sessies, betekenis hebben voor CAO-onderhandelingen en voor CAO-onderhandelaars. In het nieuwe jaar zal ik daar zeker op terug komen, in CAOverzicht© of op andere wijze.

Ik sluit het jaar af op Sicilië, in de nauwe straatjes van Ortigia, het oude stadsdeel van Syracuse. Griekse en Romeinse culturen hebben zich hier vermengd met de Zuid-Italiaanse levensstijl. Voeg daarbij het aangename klimaat, de vele culturele evenementen rond Kerst en Oud en Nieuw en de heerlijke Italiaanse keuken. Kortom, een heerlijke plaats om het jaar af te sluiten.

Ik dank alle klanten en relaties van HS Arbeidsvoorwaarden voor hun vertrouwen in het afgelopen jaar en wens hen en alle lezers van CAOverzicht© fijne Kerstdagen en een mooi en boeiend 2011!

Moet Donner zelf CAO-onderhandelen?

10 december 2010

‘Na een nieuwe mislukte poging van vakbonden en werkgevers om tot een cao-akkoord voor ambtenaren te komen, hebben vakbonden minister Donner van Binnenlandse Zaken verzocht mee te onderhandelen’, meldt het Financieele Dagblad vandaag. Moet de minister daar gehoor aan geven” Moet Donner zelf CAO-onderhandelen?

Formeel waarschijnlijk wel. Op Twitter laat juridisch beleidsadviseur van Abvakabo FNV Els Seebregts mij desgevraagd weten: ‘in het ARAR staat dat overleg met bonden wordt gevoerd onder leiding van onze Minister van Binnenlandse Zaken’. ‘Minister=werkgever’, voegt zij er aan toe. Ik denk dat zij formeel gelijk heeft. Maar dan is de vraag: is dat verstandig? En moet dat zo blijven?

Ik denk dat het voor ieder CAO-onderhandelingsproces funest is als één van beide partijen een beroep kan doen op een hogere instantie dan de onderhandelingspartner aan tafel. Want als een hogere instantie die onderhandelingspartner kan overrulen is dat altijd het proberen waard! Baat het niet, het schaadt immers ook niet? En dat betekent dat de minister altijd het laatste woord heeft over het tot stand brengen van de CAO. Dat geldt voor Donner bij de CAO Rijk, maar ook voor andere ministers bij bijvoorbeeld de CAO’s Politie en Defensie. Ook voor de CAO’s Gemeenten en Provincies zijn het overigens nu de bestuurders die het laatste woord hebben.

Zou het niet beter zijn als CAO-onderhandelingen niet door politici, maar door de werkgevers gevoerd zouden worden? Het College van SG’s van de ministeries, de politie- en legertop, de gemeente en provincie-secretarissen. Laat de politiek de begrotingen vaststellen, waarbinnen zij met vakbonden CAO-onderhandelingen kunnen voeren. Dat zal CAO-onderhandelingen in overheidssectoren ontpoliticeren. Een nieuwe stap op weg naar normale arbeidsverhoudingen bij de overheid.

CAO-onderhandelen op z’n Italiaans?

3 december 2010

Deze week vond bij HS Arbeidsvoorwaarden het 2e CAO-onderhandelaarsdiner plaats. Dat biedt CAO-onderhandelaars van vakbonden en werkgevers(organisaties) gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een uitgebreide – Italiaanse – maaltijd. Het gespreksonderwerp was het Profiel van CAO-onderhandelaars, naar aanleiding van het symposium CAO-onderhandelaar, een vak?, waar op 29 november het rapport Onderhandelaars onder handen werd gepresenteerd voor bijna 70 CAO-onderhandelaars.

In oktober vond het 1e CAO-onderhandelaarsdiner plaats met als gespreksonderwerp CAO en OR. Beide diners werden bezocht door CAO-onderhandelaars van zowel vakbonden als werkgevers (organisaties). Zij reageerden zonder uitzondering positief op de mogelijkheid om informeel en ongedwongen met vakgenoten tijdens een maaltijd van gedachten te wisselen.

Het idee om CAO-onderhandelaarsdiners te organiseren ontstond in Italië. Daar zijn maaltijden een belangrijk onderdeel van zakelijke besprekingen en onderhandelingen. Beslissende afspraken worden niet zelden juist tijdens de maaltijden gemaakt of voorbereid. Daarom gaan in Italië en andere zuidelijke landen onderhandelingen tijdens het middaguur niet gewoon door ‘met een broodje kaas’, maar worden ze juist door een uitgebreide maaltijd onderbroken.

Misschien kunnen we wat leren van deze Zuideuropese gewoonte. Een uitgebreide maaltijd, met gelegenheid tot informeel overleg, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van een CAO-onderhandelingsresultaat. De CAO-onderhandelaarsdiners zullen ook in 2011 weer worden georganiseerd. Wellicht kunnen ze model staan voor CAO-onderhandelen op z’n Italiaans?