Archive for april, 2011

Het Manifest in praktijk gebracht!

16 april 2011

Deze week bereidde ik een werkgeversdelegatie voor op de komende CAO-onderhandelingen. Daarbij kwam ondermeer het Manifest Naar Nieuwe Arbeidsverhoudingen aan de orde. Dat is begin 2011 gepubliceerd door de grote organisaties van werkgevers en werknemers in ons land AWVN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Het manifest roept CAO-partijen op om minder tegenover elkaar en meer samen met elkaar te zoeken naar creatieve CAO-afspraken die bijdragen aan ‘duurzame inzetbaarheid’. ‘Co-creatie’, noemt het manifest dat.

In eerdere publicaties, zoals een bijdrage aan het boekje De Polder Spreekt, heb ik een pleidooi gehouden voor CAO-onderhandelen als ‘samen puzzelen in plaats van touwtrekken’. Tijdens een recente bijeenkomst in het kader van het project Wasstraat CAO’s van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) heb ik samen met collega’s van a-advies en het NCSI met succes geëxperimenteerd met CAO-onderhandelen met ‘bouwstenen’ in plaats van inzetbrieven.

Toch is het wachten op een écht praktijkvoorbeeld. Dat is er nu! Vorige week werd de nieuwe CAO voor de netwerkbedrijven afgesloten. Die is op een eigentijdse wijze tot stand gekomen. Aan de overeengekomen CAO ligt een gezamenlijk visiedocument ten grondslag met als titel: Investeren in mensen, visie op nieuwe arbeidsverhoudingen netwerkbedrijven 2011-2013. CAO-partijen Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, VMHP-N en werkgeversorganisatie WENb willen met het visiedocument ‘als sector het verschil maken ter inspiratie van anderen, waarbij sociale partners grensverleggend bezig zijn in het belang van de sector en de samenleving’.

Zij spreken daarmee een gedurfde ambitie uit! Het heeft in elk geval geleid tot de eerste CAO voor deze jonge sector. Oordeel zelf! Het visiedocument Investeren in mensen is te downloaden op http://tinyurl.com/caonwb-visie en op de website van HS Arbeidsvoorwaarden http://www.hsarbeidsvoorwaarden.nl.

Is representativiteit wel nodig?

1 april 2011

Deze week werd bij HS Arbeidsvoorwaarden het 2e CAO-onderhandelaarsdiner gehouden over het Manifest Naar Nieuwe Arbeidsverhoudingen. De gesprekken aan tafel gingen ondermeer over repsresentativiteit. Zijn vakbonden nog wel representatief? En werkgeversorganisaties? Indringende vragen die tijdens het diner openlijk gesteld konden worden en serieus beantwoord werden. Dàt is de waarde van de CAO-onderhandelaarsdiners!

De vraag die ik zou willen toevoegen is: moeten CAO-partijen, werkgeversorganisaties en vakbonden, persé representatief zijn? Het lijkt mij dat zij sowieso voor hun leden op moeten kunnen komen, ook als zij niet representatief zijn. Maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat zij in staat zijn de belangen van àlle werknemers en werkgevers te vertolken, ook wanneer die géén lid zijn. Niet om hen te vertegenwoordigen, maar omdat de kennis van hun belangen nodig is om een goede CAO voor het bedrijf of de bedrijfstak tot stand te brengen.

Deze week bereikte ik als CAO-onderhandelaar voor de nieuwe postbedrijven, zoals Sandd en SelektMail, een onderhandelingsresultaat over de sector-CAO met vier vakbonden. Ik denk dat de vier vakbonden zelfs bij elkaar nog niet representatief zijn voor de postbezorgers in dienst van nieuwe postbedrijven. Ik vind dat geen doorslaggevend bezwaar, als de vakbonden maar bereid en in staat zijn de belangen van àlle werknemers in de onderhandelingen te vertolken.

Of dat het geval is kan ik niet goed beoordelen. Dáár wringt volgens mij – óók bij sommige werkgeversorganisaties – vaak de schoen. CAO-partijen – respresentatief of niet – zouden samen bereid en in staat moeten zijn om open en transparant alle meningen en belangen van àlle werknemers en werkgevers onder de CAO bij de onderhandelingen te betrekken. Alleen dan zal het onderhandelingsresultaat de CAO opleveren die het bedrijf of de bedrijfstak nodig heeft.