Archive for december, 2011

Geen politieke spelletjes met de CAO!

17 december 2011

Na Van Hijum (CDA) en minister Kamp (VVD) is de PVV in korte tijd de derde politieke partij die de positie van sociale partners bij CAO’s ter discussie stelt. En omdat deze partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben, kan hun ‘wil’ gemakkelijk ‘wet’ worden. De kern van de voorstellen van CDA, VVD en PVV draait om het algemeen verbindend verklaren van CAO’s. Van Hijum en Kamp willen het bedrijven gemakkelijker maken zich aan AVV te onttrekken, bijvoorbeeld in tijden van crisis. De PVV gaat nog een stap verder; die partij wil een CAO nog slechts algemeen verbindend verklaren als de meerderheid van alle werknemers in de branche ermee instemt.

In CAOpinie© heb ik eerder geschreven over de plannen van CDA en VVD. Hoewel de vakbeweging het zichzelf moet verwijten dat zij niet altijd bereid of in staat bleek de CAO-bakens in crisistijd tijdig te verzetten, wijs ik inhoudelijke bemoeienis van politiek en overheid met CAO-zaken af. De verantwoordelijkheid voor CAO’s ligt bij sociale partners en niet bij de politiek en de overheid. Ik zie geen voordelen om daar verandering in aan te brengen. De voorstellen van CDA, VVD en nu de PVV brengen mij niet op andere gedachten.

Want wat stellen de drie regeer- en gedoogpartijen eigenlijk voor? Hun voorstellen doen niets anders dan de positie van óngeorganiseerde werkgevers versterken. Immers, georganiseerde werkgevers vallen ook zónder AVV onder een afgesloten CAO. Door het voor óngeorganiseerde werkgevers gemakkelijker te maken zich aan de CAO te onttrekken maken de politici het lidmaatschap van werkgevers- en brancheorganisaties ónaantrekkelijker! En dat, terwijl zij  de afname van het aantal leden van sociale partners, in het bijzonder de vakbeweging, juist als argument gebruiken voor hun voorstellen!

De inhoud van de voorstellen van CDA, VVD en PVV overtuigen allerminst en wekken meer de indruk van politieke spelletjes met de CAO dan serieuze pogingen tot eigentijdse vernieuwing. Het is dan ook te hopen dat de drie partijen elkaar niet ‘even’ aan een politieke meerderheid helpen, maar bereid zijn om het debat te zoeken met sociale partners om échte vernieuwing en verbetering op het terrein van CAO en AVV te bevorderen!

 

Komt De Nieuwe Vakbeweging er?

9 december 2011

De ontwikkelingen in Dalfsen, waar gisteren de FNV-bonden over de toekomst van de FNV beslisten deden me besluiten de geplande CAOpinie© van de week over het voornemen van minister Kamp om afwijking van CAO’s in crisistijd mogelijk te maken te vervangen. De oorspronkelijke CAOpinie© van de week ‘Het einde van de CAO?’ is te lezen op WordPress.

Toen ik in 1976 met mijn eerste baan bij het CNV begon was de FNV net tot stand gekomen. 35 jaar later lijkt de FNV weer te gaan verdwijnen. De werknaam voor de opvolger is De Nieuwe Vakbeweging (DNV).Over de precieze inhoud van de besluiten van Dalfsen is nog weinig bekend. Des te meer werd er gisteravond op Twitter gespeculeerd, geoordeeld en veroordeeld.

De Nieuwe Vakbeweging moet in mei 2012 de FNV vervangen. PvdA-politica Jetta Klijnsma zal als kwartiermaakster fungeren. De huidige FNV-bonden kunnen lid worden van De Nieuwe Vakbeweging, die ruimte gaat bieden voor beroepsgroepen. De Nieuwe Vakbeweging zal zich niet uitsluitend op de huidige FNV-bonden richten; ook andere bonden kunnen zich erbij aansluiten. Dat lijkt volgens veel tweets een onverbloemd appèl op bonden van CNV en MHP.

Het is natuurlijk nog te vroeg om al vergaande conclusies te trekken. In ieder geval is de FNV erin geslaagd het uiteen vallen van de grootste Nederlandse vakbeweging te voorkomen. De prijs die daarvoor wordt betaald is echter – paradoxaal – juist het opheffen van de FNV! Of daar inderdaad De Nieuwe Vakbeweging voor in de plaats gaat komen zal nog moeten blijken. Daarover zullen de huidige bij de FNV aangesloten bonden ieder voor zich moeten beslissen. Die zullen dat ongetwijfeld af laten hangen van de wijze waarop De Nieuwe Vakbeweging wordt ingevuld. En daarbij zal het niet alleen om de vorm, maar vooral om de inhoud gaan!

Jetta Klijnsma, die De Nieuwe Vakbeweging moet invullen, zal er een ‘hell of a job’ aan hebben. De opzichtige uitnodiging aan CNV en De Unie om met De Nieuwe Vakbeweging mee te doen zal haar taak eerder compliceren dan vergemakkelijken. Het is de vraag of de verkenners Wijffels en Noten hun opvolgster daarmee een dienst hebben bewezen. Ergo: het kan nog alle kanten opgaan. Krijgt voorzitter Dennis Wiersma van FNV Jong gelijk met zijn tweet ‘Ik ben erg positief, Jong heeft de toekomst?’ of komt ‘de witte rook’ van Dalfsen vooral ‘van het bluswater op het volledig door brand verwoeste huis dat FNV heette’, zoals een Bondsraadslid van Abvakabo FNV gisteravond venijnig tweette?