Archive for juli, 2012

Kamermotie onnodig, ondoordacht en onverstandig!

14 juli 2012

Vorige week nam de Tweede Kamer op initiatief van de leden Renske Leijten van de SP en Linda Voortman van GroenLinks een motie aan gericht tegen het algemeen verbindend verklaren van de CAO VVT (Verpleging, verzorging en thuiszorg), de grootste CAO van Nederland. De reden: de opstelling van de grootste vakbond Abvakabo FNV, die de CAO als enige partij niet heeft ondertekend. De Tweede Kamer vindt dat daardoor het draagvlak onder de CAO ontbreekt en wil de CAO daarom niet algemeen verbindend laten verklaren.

Het initiatief van beide Kamerleden en de steun van de Kamermeerderheid is onnodig, ondoordacht en onverstandig. Onnodig omdat CAO-partijen zelf mans genoeg zijn, of in elk geval moeten zijn, om hun CAO-zaakjes te regelen. Dat daarbij een partij, zelfs de grootste (wat wel vaker gebeurt), buiten een CAO-akkoord kan blijven is juist de kern van de vrijheid van CAO-onderhandelen die in nationale en internationale wetten en verdragen is verankerd. Onderhandelingsvrijheid dreigt nu te ontaarden in onderhandelingsdwang.

De motie is ondoordacht omdat het niet algemeen verbindend verklaren van de CAO VVT, als dat wettelijk al kan (zouden Kamerleden dat niet moeten uitzoeken voordat ze er een motie over indienen?), niets verandert aan de situatie. De CAO blijft zonder Abvakabo FNV gewoon van kracht, maar hoeft niet te worden uitgevoerd door werkgevers die niet bij ActiZ, de werkgeversorganisatie in de VVT, zijn aangesloten. Hun werknemers kunnen daardoor de CAO-verbeteringen die in de CAO VVT zijn afgesproken mislopen.

De bemoeienis van de Tweede Kamer met de CAO VVT is onverstandig omdat politici zo het terrein van sociale partners betreden. Daarmee verstoren ze de countervailing power van CAO-partijen, waarop de sociaal economisch verhoudingen in ons land zijn gebaseerd. Die zijn weliswaar aan hervorming toe. Maar hervorming bereik je niet met gelegenheidspolitiek. En dat is wat de Tweede Kamer met de steun voor het initiatief van de twee leden van SP en GroenLinks, waarvan de laatste nota bene uit de vakbeweging afkomstig is, bedrijft!