Archive for mei, 2013

Een échte CAO van (N)U!

25 mei 2013

Toeval of niet, zowel de laatste werkdag vóór mijn vakantie, als de eerste werkdag erná was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van een CAO-onderhandelingsakkoord. Ik laat de sector en/of bedrijven in het midden, omdat de achterbannen zich er nog over uit moeten spreken. Maar één van de CAO-akkoorden is een goed voorbeeld van CAO-vernieuwing! Het kwam tot stand op basis van een gezamenlijk Visiedocument (van directies, vakbonden van FNV, CNV en De Unie en de ondernemingsraden). Daarin wordt de af te spreken CAO gerelateerd aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap en aan volwassen arbeidsverhoudingen. Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, faciliterende werkgevers en collectieve afspraken met veel ruimte voor individuele, levensfase gerelateerde keuzemogelijkheden, scholing, ontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met oog voor de koopkracht.

De onderhandelingen werden niet gevoerd met wederzijdse inzetbrieven, maar op basis van een in informeel overleg opgestelde onderhandelingsagenda. Daar ging een voortraject aan vooraf waarbij medewerkers in de gelegenheid werden gesteld om via werkgroepen, samen met HR-medewerkers, vakbonden en ondernemingsraden input voor de CAO-vernieuwing te leveren. Alle mogelijke kostengevolgen waren vooraf doorgerekend door een onafhankelijk expertisecentrum, vergelijkbaar met het idee van een ‘CPB’ voor CAO-partijen waarvoor ik enkele weken geleden in een Telegraaf-artikel en in CAOpinie© pleitte. De uitkomsten daarvan zijn open en transparant met alle CAO-partijen gedeeld. Er is tijdens de onderhandelingen niet één keer gediscussieerd over rekensommen!

Deze wijze van CAO-onderhandelen past bij het concept CAO van (N)U dat ik samen met enkele professionals en het kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken CAOP in Den Haag heb ontwikkeld. Op 21 juni van 14 tot 17 uur wordt de CAO van (N)U in een besloten bijeenkomst met vertegenwoordigers van sociale partners gepresenteerd en besproken.