Archive for augustus, 2013

Voorspelbaar advies over CAO-draagvlak!

30 augustus 2013

In het jongste SER Magazine geeft Evert Verhulp een toelichting op het SER-advies Verbreding draagvlak CAO-afspraken, dat onder zijn voorzitterschap tot stand kwam. Op verzoek van het kabinet boog de SER zich over de vraag of CAO’s in Nederland nog voldoende draagvlak hebben. Verhulp geeft toe dat het niet gemakkelijk was om sociale partners kritisch naar hun eigen werk te laten kijken. ‘Het lastige was dat de slager werd gevraagd zijn eigen vlees te keuren en dat nodigt nu eenmaal niet uit tot veel zelfkritiek’, aldus Verhulp. Misschien geldt dat ook wel een beetje voor hemzelf… Tijdens het interview zegt Verhulp meerdere keren: ‘Je merkt het, ik ben een echte believer in het CAO-systeem’.

Is dat de oorzaak dat het SER-advies niet zoveel nieuws bevat? Of is de oorzaak daarvan dat zowel de analyse als de oplossingsrichting eigenlijk wel alom bekend zijn? Het draagvlak van CAO’s staat onder druk door het groeiende aantal ZZP’ers en buitenlandse arbeiders, de decentralisering in de arbeidsvoorwaardenvorming en de teruglopende organisatiegraad en vergrijzing van de vakbeweging. Daardoor valt op dit moment 80% van de werknemers onder een CAO, terwijl slechts zo’n 20% van de werknemers lid is van een vakbond. Het advies van de SER aan vakbonden om het aantal leden te vergroten is dan ook wel een erg open deur!

Toch concludeert de SER dat er genoeg draagvlak voor het CAO-stelsel is. Als belangrijkste redenen daarvoor meldt het SER-advies de flexibiliteit van het CAO-stelsel, de tevredenheid van werkgevers(organisaties) en vakbonden over het CAO-stelsel en het feit dat er bij de 1.200 CAO’s in Nederland zelden iets mis gaat. Niet zo’n erg indrukwekkend rijtje… Realiseert de commissie-voorzitter zich dat ook als hij het interview afsluit met: ‘Ik denk niet dat de vraag naar het draagvlak hiermee voorgoed van tafel is’?

Al met al een voorspelbaar SER-advies, maar daarmee niet onbelangrijk. Het advies roept de partijen bij CAO’s in Nederland op om alle werknemers bij CAO-onderhandelingen te betrekken. Daar wordt al aandacht aan besteed. Ondermeer in het concept CAO van (N)U, dat vlak voor de zomervakanties werd gepresenteerd en voor CAO-partijen beschikbaar is. Lees de informatie over CAO van (N)U op de speciale website CAO van (N)U van de initiatiefnemers.