CAO-sectoren met een sectorfonds presteren beter!

Deze stelling verdedigde ik deze week in een presentatie voor het bestuur van een sectorfonds. De stelling is gebaseerd op ervaringen in de afgelopen jaren in enkele tientallen CAO-sectoren. Sectorfondsen bewijzen vooral hun waarde als CAO-partijen ‘kwalitatieve’ CAO-afspraken maken, zoals over levensfasebeleid, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. In CAO-sectoren zonder sectorfonds blijven zulke afspraken niet zelden beperkt tot goed bedoelde protocolafspraken. Daarin komen de intenties van CAO-partijen tot uitdrukking – en dat is goed – maar vaak ontbreekt de noodzakelijke follow-up. Daardoor lukt het vaak niet om de protocolafspraken succesvol te concretiseren, uit te werken, te implementeren, te monitoren, te evalueren en zo nodig bij te stellen. In CAO-sectoren met een sectorfonds wordt dat vaak wel gerealiseerd. Logisch, want sectorfondsen beschikken daarvoor over financiële middelen die kunnen worden ingezet voor de capaciteit die nodig is om de CAO-afspraken in concrete daden om te zetten.

Maar geld en menskracht zijn niet de enige verklarende factoren. Sectorfondsen kunnen een relatie opbouwen met de sector die de relatie van CAO-partijen met de sector complementeert. De communicatie van CAO-partijen met de sector gaat vooral over belangen van werkgevers en/of werknemers en verloopt voor een belangrijk deel via de verenigingskanalen van CAO-partijen. Sectorfondsen daarentegen zien sectoren als geheel en communiceren vooral op basis van de inhoud van gemaakte CAO-afspraken. De meerwaarde daarvan neemt toe naarmate CAO-partijen uitgaan vanuit volwassen arbeidsverhoudingen en samen zoeken naar de beste oplossingen voor de sector als geheel. Een sectorfonds kan dan zijn waarde optimaal bewijzen!

Volwassen arbeidsverhoudingen vragen om een andere relatie tussen CAO-partijen. Niet langer tegenover elkaar, maar meer samen met elkaar. Dat leidt tot een andere manier van onderhandelen over de CAO. En tot een andere betrokkenheid van de sector bij CAO-onderhandelingen. Te denken valt aan vormen van co-creatie waardoor werknemers en werkgevers input leveren aan de CAO-onderhandelaars en zelf, bijvoorbeeld in werkgroepen, daarover meepraten. Geheel in lijn met het recente SER-advies over het draagvlak van CAO’s in Nederland. Het lijkt mij een boeiende en uitdagende vraag of sectorfondsen naast een bijdrage aan de inhoud van CAO-onderhandelingen ook een wezenlijke bijdrage aan het proces van eigentijdse CAO-onderhandelingen kunnen leveren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: