CAO-loonstijging volgt de economie! (2)

Vorige week constateerde ik aan de hand van CBS-cijfers dat de loonontwikkeling in ons land redelijk gelijke tred houdt met de economische ontwikkeling. In sterke sectoren worden hogere loonstijgingen afgesproken dan in sectoren die veel moeten bezuinigen. Die constatering leidde tot een aantal reacties met als kernboodschap: loonstijgingen moeten de economie niet volgen, maar juist stimuleren. 

Het pleidooi voor loonstijging om de economie te stimuleren klinkt steeds luider. Uit de mond van verschillende (niet alle!) economen, maar ook vanuit de Europese Commissie. Maar er klinken ook tegengeluiden. Die wijzen op het prille karakter van het economisch herstel en op het risico dat (loon)kostenverhoging de concurrentiepositie van bedrijven aantast. Algemeen wordt door iedereen onderschreven dat het onverstandig is om loonruimte bij sterke sectoren ‘te laten zitten’, maar ook om bij zwakker sectoren te overvragen.

Dat pleit er voor om de loonruimte, die algemeen wordt opgevat als de som van de productiviteitsverhoging en een acceptabel inflatiepercentage van hooguit 2%, per bedrijf of bedrijfstak te berekenen. Ik pleitte daar al eens voor in een artikel in De Financiële Telegraaf. De reacties van werkgevers en vakbonden waren toen afhoudend. Toch geloof ik dat inzicht in de beschikbare loonruimte CAO-onderhandelaars kan helpen bij het maken van verantwoorde afspraken over de loonontwikkeling: niet te hoog, maar ook niet te laag. 

Wat daarbij wel bedacht moet worden is dat de loonkostenontwikkeling niet alleen de stijging van de CAO-lonen omvat, maar ook de incidentele loonontwikkeling (zoals periodieke verhogingen) en de stijging (of daling) van de werkgeverslasten (bijvoorbeeld pensioenpremies). Wie deze loonruimtecomponenten betrekt bij de actuele loonkostenontwikkeling zal tot de conclusie komen dat die een redelijke afspiegeling is van de mogelijkheden die de economie biedt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: