Archive for september, 2014

Organiseer flexibiliteit goed!

26 september 2014

Mijn tweet “@LodewijkA als we écht uit de crisis willen komen moeten werknemers meer op zzp’ers gaan lijken, niet andersom” werd deze week veel ge-retweet. Hetzelfde gold voor één van de antwoorden op de vraag: “Moeten flexibele arbeidsrelaties bevorderd of bestreden worden?” Dat antwoord luidde: “Flexibiliteit moet niet bevorderd of bestreden worden, maar moet goed georganiseerd worden!”.

Ik denk dat de discussie over flexibele arbeid en arbeidsrelaties in Nederland inderdaad te veel gaat over toestaan of verbieden. Dat geldt voor de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en ook voor de aanpak van schijnzelfstandigheid. Die lijkt te ontaarden in een heksenjacht op zzp’ers! Samen met mr dr Esther Koot was ik de eerste die al in maart 2009 de term Schein-Selbständige gebruikte in een artikel in het vakblad Zeggenschap. Maar wij hadden het oogmerk de positie van zzp’ers te verstérken, niet te verzwákken!

Maar hóe organiseer je flexibiliteit goed? Dat hangt af van de situatie die om (meer) flexibiliteit vraagt. Gaat het om situaties waarin vaste aanstellingen niet mogen of kunnen? Of is (meer) flexibiliteit juist nodig is om vaste aanstellingen mogelijk te maken? Elke situatie vraagt om een andere aanpak en organisatie van flexibiliteit. Laten we ons dáárop richten. Overheid, ondernemers en sociale partners samen met de uitzend- en payroll-bedrijfstak die bij uitstek gespecialiseerd is in het organiseren van flexibiliteit.

Minder CAO’s afgesloten: logisch?

19 september 2014

Onlangs meldde de AWVN dat er ongeveer een kwart minder CAO’s was afgesloten dan gebruikelijk. Helaas kon ik in het bericht geen verklaring vinden. Voor de hand liggende verklaringen zijn de nog steeds onzekere economische omstandigheden en nog onbekende arbeidsvoorwaardennota’s van de vakbonden. Maar een tweet bracht mij op een mogelijk andere oorzaak. De verzender van de tweet (een tweetter?) vroeg zich af of het in een tijd van meer op het individu toegesneden arbeidsvoorwaarden niet logisch is dat er minder CAO’s worden afgesloten.

Ik vind dat een interessante gedachte. Zou er als arbeidsvoorwaarden individualiseren minder behoefte aan CAO’s ontstaan? Het antwoord op de vraag heb ik niet, maar ik betwijfel of een volmondig ‘ja’ het juiste is. Ten eerste is het de vraag of arbeidsvoorwaarden momenteel sterk en breed individualiseren. Veel CAO’s zijn nog behoorlijk traditioneel en regelen vrij strikt de verdeling van geld en tijd. Wat individueel mogelijk is, is vrij marginaal (en dat wordt dan ook nog eens in die CAO geregeld). Ten tweede blijft de CAO een belangrijk instrument om transactiekosten te vermijden. Het is gewoon praktisch en voordeliger om één keer te onderhandelen dan met élke werknemer.

Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen kentering mogelijk is. Als het moeilijk blijkt om CAO’s aan te passen aan de (mogelijke) individualisering van arbeidsvoorwaarden, kunnen CAO-partijen wellicht besluiten om te zoeken naar andere afspraken. Maar het zou ook kunnen zijn dat het langer duurt om een cao af te sluiten. Partijen zijn op zoek naar andere vormen van onderhandelen, afspraken of inhoud van CAO’s, zodat zij de CAO en het CAO-proces kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat zien we steeds vaker in ons werk. Het is een lastig proces dat met vallen en opstaan gepaard gaat. We zullen op de wat langere termijn zien of dit uiteindelijk leidt tot minder CAO’s. Ik ben daar niet zeker van, wél dat inhoud en proces zullen veranderen.

Wilco Brinkman, partner HS Arbeidsvoorwaarden

iCAO: prototype CAO voor de toekomst!

11 september 2014

“Is de iCAO de CAO voor te toekomst?” Die vraag stond centraal in het mini-seminar over de iCAO op 5 september 2014, georganiseerd door Pointlogic en Jeroen Pepers en Henk Strating, die de iCAO introduceerden in de epiloog van Werken in en aan verandering. Dagblad Trouw schreef bij de introductie dat de iCAO de CAO voor de toekomst is.

De iCAO zet medewerkers zelf aan het stuur. Die bepalen binnen een afgesproken totaal arbeidsvoorwaardenbudget zelf hoe het budget verdeeld wordt over salaris, extra vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling, fiscaal vriendelijke benefits of sparen voor later. En die keuze kan 365 dagen per jaar 24 uur per etmaal worden aangepast bij de wensen en behoeften van dat moment.

De deelnemers aan het mini-seminar, vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties), vakbonden, wetenschap, pensioenwereld en adviseurs onderschreven de wens van meer keuzevrijheid en keuzemogelijkheden van harte. Ook het deregulerend effect wat er van uit gaat werd breed onderschreven: “liever een interactieve CAO-app, dan een traditioneel CAO-boekje”, zei één van hen.

Maar er werden ook bezwaren naar voren gebracht. Bijvoorbeeld tegen het individualiseren van collectieve afspraken over pensioenen en scholing. Die vereisen gezamenlijke ambities en beleid. Bovendien moet op deze terreinen voorkomen worden dat medewerkers onomkeerbare keuzes maken die op latere leeftijd tot onoplosbare problemen leiden. Ook pleitten deelnemers voor de weg van de geleidelijkheid.

Misschien zal de iCAO het prototype blijken te zijn dat zelf nooit ‘op de weg komt’, maar waarvan de CAO voor de toekomst in verschillende varianten zal worden afgeleid.

Niet elke verandering is goed…

6 september 2014

“Niet elke verandering is goed, maar van deze verandering gaan we nog veel plezier hebben”. Dit was een erg leuke reactie op de aankondiging van mijn ‘partnerschap’ met HS Arbeidsvoorwaarden. Hij zette mij ook aan het denken. Natuurlijk is niet elke verandering goed, maar het is wel goed om open te staan voor iets anders. Verandering helpt bij het aanpassen aan nieuwe omstandigheden of om gemotiveerd te blijven. Soms pakt dat goed uit, soms valt het tegen. Dat is niet erg. Veranderen is ook experimenteren. En van experimenten kun je leren. Wat ging goed, wat bevalt, wat is nog lastig en vergt nog oefening? Maar ook: wat is waard om behouden te blijven en mee te nemen naar een nieuwe wereld?

In de wereld van sociale partners kan het experimenteren betrekking hebben op de manier van onderhandelen, het soort afspraken dat partijen maken, het verzamelen van informatie voor cao onderhandelingen en het handhaven van afspraken. Vaak ben ik bij deze onderwerpen betrokken, als procesbegeleider of als onderzoeker. Het is altijd inspirerend om sociale partners te helpen met het onderzoeken van veranderingen en het leren van experimenten. Zo komen partijen verder, vooral als zij bereid zijn van elkaar te leren. Dat maakt veranderen spannend , zinvol en leuk. Ik hoop dan ook samen met Henk nog veel veranderingen bij en vooral met werkgevers, werknemers en hun organisaties te mogen meemaken.

Wilco Brinkman
Partner HS Arbeidsvoorwaarden

Wij durven te veranderen!

2 september 2014

Vanaf aanstaande maandag 1 september werken wij samen. Als partners. Dat is voor ons beiden een grote verandering. Wilco werkte voorheen in dienstverband. Nu gaat hij als partner van HS Arbeidsvoorwaarden verder. Henk richtte HS Arbeidsvoorwaarden in 2007 op. Tot nu toe alleen. Nu gaan we samen verder. Dat vinden we best spannend. Maar ook en vooral uitdagend. Samen zijn we nog beter in staat om onze klanten van dienst te zijn. Wilco met zijn ruime ervaring met praktische beleidsonderzoeken en begeleiding van complexe projecten en processen op het terrein van CAO en arbeidsverhoudingen. Henk met zijn jarenlange ervaring in en rond CAO-onderhandelingsprocessen. In alle sectoren van de economie. Aan beide kanten van de onderhandelingstafel.

Veranderen hoort bij CAO en arbeidsverhoudingen. Die moeten ook veranderen. Omdat de wereld er omheen verandert. Nederland maakt een omslag door van traditioneel werkgeverschap naar eigentijds ondernemerschap. Dat vraagt om meer maatwerk, volwassen arbeidsverhoudingen, meer samen met dan tegenover elkaar, puzzelen in plaats van touwtrekken. Gericht op afspraken die er toe doen en die worden nageleefd. Daarover adviseren, begeleiden en ondersteunen we onze klanten. Zodat zij de uitdagingen die op hen afkomen kunnen aangaan en de kansen die daaruit voortvloeien volop kunnen benutten. Dat is onze passie, waar we ons nu samen voor gaan inzetten. Met volle kracht!

Wij durven te veranderen! Staat u ook voor grote veranderingen op het terrein van CAO en arbeidsvoorwaarden? Vindt u het ook spannend om te veranderen? Bel ons dan eens voor een kennismakingsafspraak. Wij kijken er naar uit!

Henk Strating en Wilco Brinkman
Partners HS Arbeidsvoorwaarden
(0638544483 of 0641396407)