Archive for juli, 2015

€ 50 KORTING voor lezers van CAOpinie©

18 juli 2015

De zomermaanden lenen zich bij uitstek voor reflectie en verdieping. Dat geldt zeker ook voor onderhandelaars, die in deze periode, waarin veel onderhandelingen stil liggen vaak even tijd voor zichzelf hebben.

Wij organiseren aan het eind van de zomervakantie een unieke Summerclass voor onderhandelaars: CAO-onderhandelaars van werkgevers(organisaties) en vakbonden, OR-leden en bestuurders, bestuurders van sector- en pensioenfondsen. De titel die we hebben gekozen luidt: Leiden of lijden in onderhandelingen?

Beide komen we in de praktijk tegen: onderhandelaars die onderhandelingen leiden, maar ook onderhandelaars die aan onderhandelingen lijden. In deze Summerclass gaan we met elkaar op zoek naar leiderschap in onderhandelingen. Wat is dat, wat is daar voor nodig en wat levert je dat als onderhandelaar op? We doen dat met een uniek programma dat we speciaal voor deze Summerclass hebben ontwikkeld. Interactief, met leuke, speelse en ontspannen oefeningen met veel ruimte voor het delen van eigen kennis en ervaring. Leren van en aan elkaar!

De Summerclass wordt onderbroken door een uitgebreide Italiaanse pranzo (lunch) verzorgd door Italiaans hobby-huiskamerrestaurant CUCINA HELENA CANTINA, met heerlijke Italiaanse gerechten en (voor wie dat wil) mooie wijnen en wordt afgesloten met een netwerkborrel.

In bijgaande beschrijving vind je alle informatie op een rij.

De groepen zijn klein (6 tot 8 deelnemers), de data worden in overleg met de deelnemers gekozen en de kosten zijn laag: € 345 excl. BTW incl. lunch en borrel. Lezers van CAOpinie© die zich voor 1 augustus aanmelden met vermelding “KORTING CAOpinie©” krijgen € 50 korting en betalen slechts € 295 excl. BTW!

Met vriendelijke groet,

Henk Strating en Wilco Brinkman

De 3 V’s van CAO-Vernieuwing!

10 juli 2015

Wat is het geheim van succesvolle CAO-vernieuwing? Met deze vraag hebben we de afgelopen weken CAO-onderhandelaars bij vernieuwende CAO’s geïnterviewd. Vernieuwend op het proces waarmee de CAO tot stand komt, op de inhoud van de CAO en vaak op beide. Daarbij komen 3 cruciale gemeenschappelijke elementen naar voren. De 3 V’s van CAO-Vernieuwing.

Visie
Een gezamenlijk doel vormt de basis van CAO-vernieuwing. Aan de oppervlakte lijken verschillen tussen werkgevers en werknemers soms erg groot. Wanneer partijen de tijd nemen om wat dieper over de langere termijn te denken, blijkt dat mee te vallen. Een gezamenlijke visie voor een termijn van ongeveer vijf jaar is vaak goed gezamenlijk vast stellen. Deze visie is de leidraad bij het ontwikkelen van de vernieuwde cao. Als het even wat stroever verloopt en men elkaar de vraag stelt ‘Waar doen we het ook alweer voor?’ biedt de gezamenlijke visie inspiratie om door te gaan.

Vertrouwen
Alle geïnterviewden onderschrijven de stelling dat vernieuwing en vertrouwen hand in hand gaan. Geheime agenda’s, achterhouden van informatie en misbruik van zwaktes en twijfel zijn funest. De mogelijkheid om je als onderhandelaar kwetsbaar op te kunnen stellen en je dilemma’s op tafel te kunnen leggen geeft juist veel mogelijkheden voor creatieve oplossingen. Maar dit kan alleen als je zeker weet dat de anderen aan tafel er geen misbruik van maken.

Verantwoordelijkheid
Sociale partners voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de CAO en de hindernissen die zij tijdens de vernieuwing moeten nemen. Een probleem voor de werkgevers is ook een probleem voor de vakbonden en andersom. Partijen denken met elkaar mee over oplossingen. Illustrerend is de uitspraak van één van de geïnterviewden: ‘Soms is het onderscheid tussen werkgever en vakbond bij ons aan tafel niet meer zichtbaar’.

Visie, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het klinkt simpel, maar uit de gesprekken blijkt dat het tijd en moeite kost om dat echt te realiseren. Maar die investering is het voor alle gesprekspartners meer dan waard! Je krijgt er een betere CAO met groot draagvlak voor terug en, niet te vergeten, goede onderlinge relaties.

Visie, vertrouwen en verantwoordelijkheid. In de eerste CAOpinie na de vakanties laten we op een héél bijzondere manier zien hoe wij CAO-partijen daarbij van dienst kunnen zijn…

Wilco Brinkman en Henk Strating, partners HS Arbeidsvoorwaarden

Leiden of lijden in onderhandelingen?

3 juli 2015

HS Arbeidsvoorwaarden organiseert ieder jaar in de zomer een summerclass voor (CAO-) onderhandelaars van werkgevers(organisaties) en vakbonden. Ook OR-leden die met de bestuurder over arbeidsvoorwaarden onderhandelen zijn welkom, evenals de bestuurders.

Dit jaar hebben we gekozen voor een summerclass over het thema Leiden of lijden in onderhandelingen? Een actueel thema. Op dit moment zien we veel CAO-onderhandelingen stranden en zelfs in conflicten ontaarden. De Oostenrijkse hoogleraar Friedrich Glasl (bekend van de escalatieladder van Glasl) gaf onlangs in Nederland een Masterclass. Hij noemt als reden dat onderhandelingen en conflicten zo dicht bij elkaar liggen dat bij beide – per definitie – sprake is van tegenstellingen tussen partijen. Als die niet door onderhandelen worden overbrugd resteert een conflict of een impasse die daar vaak de opmaat voor is. Om dat te voorkomen is leiderschap in onderhandelen vereist. Anders gaan we vroeg of laat aan onderhandelingen lijden. Dat heeft ons gemotiveerd tot deze summerclass, die dit serieuze thema op een speelse en informele wijze benadert.

We maken voor deze summerclass gebruik van heel veel mooie bronnen: de Harvard Negotiation Method, de Ten Commandments of Negotiators van oud minister van buitenlandse zaken en top-diplomaat mr B. (Ben) Bot, inzichten uit de Regel van Benedictus, van oude filosofen als Schopenhauer, Nietzsche en Marx en van moderne filosofen als Roman Krznaric (die het boek Empathie schreef) en René ten Bos en van wijze lessen van professor Friedrich Glasl. En ook van onze eigen kennis en ervaringen en die van de deelnemers. Leren van en aan elkaar! Doe je mee? Download hier het volledige programma met alle informatie.

Wilco Brinkman en Henk Strating, partners HS Arbeidsvoorwaarden