Archive for september, 2015

Schreeuwen helpt niet…

26 september 2015

Afgelopen week ging het geruzie in de polder verder waar vakbonden en werkgevers voor de zomer waren gestopt. Harry van der Kraats, directeur van de AWVN, zei in De Telegraaf dat vakbonden hoognodig inhoudelijk en organisatorisch moeten vernieuwen want anders zouden werkgevers wel eens andere wegen kunnen bewandelen om met werknemers tot een CAO te komen. Een paar dagen later maakte de vice-voorzitter Fortuin van CNV Vakmensen er vervolgens een jij-bak van, door zich af te vragen waarom de werkgevers dan niet met ideeën komen om meer mensen te scholen en aan het werk te krijgen. En zo kan het nog wel tijdje heen en weer blijven pingpongen.

Bij de zoveelste mening van de ene polderpartij over de ander polderpartij, moet ik denken aan de opvoeding van mijn kinderen. Zoals dat gaat als je opgroeit hebben zij met enige regelmaat ruzie met een vriendje of een verschil van mening met de leraar. Als opvoeder is het mijn taak hen te helpen zelf het conflict op te lossen. Één van mijn eerste vragen is dan ook of ze weten waarom de ander zo heeft gedaan of gereageerd. Dit leidt vaak tot een meer of minder beargumenteerde redenering dat het vriendje of de leraar toch echt alle schuld heeft, mijn kinderen enorm redelijk zijn of tot de opmerking “Jij bent altijd voor een ander.” Kinderlijke reacties die heel begrijpelijk zijn, maar op enig moment zullen moeten overgaan in een meer onderzoekende houding naar de achtergronden van de reactie van de ander en dus van het conflict. Alleen met die informatie kan je een stap zetten naar een oplossing. Blijven schreeuwen dat jij vooral gelijk hebt en de ander niet helpt niet omdat die ander dat hoogstwaarschijnlijk ook doet.

Hoe herkenbaar is dit in de huidige conflicten tussen vakbonden en werkgevers (organisaties). Met het blijven herhalen van de eigen argumenten, soms dreigementen en hard roepen in de media probeert men elkaar te overtuigen van het eigen gelijk. Terwijl iedereen toch uit eigen ervaring (als kind of ouder) kan weten dat dat niet werkt.

Wilco Brinkman, partner HS Arbeidsvoorwaarden

CAObjectief is het CPB voor de CAO

17 september 2015

Twee weken geleden presenteerden we samen met partner Pointlogic CAObjectief. De idee van een CPB voor de CAO is in de praktijk ontstaan. Met enige regelmaat ervaren we bij begeleiding van onderhandelingen over CAO’s en Sociaal Plannen dat partijen behoefte hebben aan cijfermatige informatie en berekeningen. Die kunnen betrekking hebben op voorstellen en op resultaten, op kosten en op opbrengsten. Soms beschikken geen van beide partijen over de juiste gegevens. Soms presenteert een van de partijen gegevens, die door de andere partij in twijfel (kunnen) worden getrokken. In extreme situaties maken we mee dat partij A de gegevens van partij B wil laten controleren en dat partij B de controle van de gegevens weer in twijfel trekt. En visa versa.

In zulke situaties stellen we voor om objectieve berekeningen te laten maken door een onafhankelijke en onpartijdige partij. Bij voorkeur in opdracht van beide partijen, waardoor ook gelijktijdig aan beide partijen wordt gerapporteerd. De ervaring leert dat daarmee interpretatieverschillen en wederzijds wantrouwen kan worden weggenomen. Nog beter is het natuurlijk als dat voorkomen wordt door aan het begin van het onderhandelingsproces vast te stellen welke cijfermatige en rekenkundige behoeften bij beide partijen bestaan, zodat daarin voorafgaand aan de onderhandelingen kan worden voorzien. CAObjectief voorziet daarin. Gecompliceerde berekeningen worden uitgevoerd en gerapporteerd in heldere en begrijpelijke resultaten. Naar wens op het niveau van de sector, het bedrijf, de afdeling en/of het individu. CAObjectief kent de wereld van CAO en arbeidsverhoudingen en is in staat zeer snel te schakelen als dat nodig is.

Meer weten? Bezoek de website of neem vrijblijvend contact met ons op!

Lijden of leiden in onderhandelingen?!

11 september 2015

Het afsluiten van een CAO gaat vaker met een gevoel van opluchting dan met een feeststemming gepaard. Soms zijn onderhandelaars blij als zij deze lijdensweg weer voor één of twee jaar achter zich kunnen laten. Ook wel begrijpelijk, zeker aan werkgeverszijde is onderhandelen niet altijd het vak waar men voor heeft gekozen. Want een vak is het zeker, zoals bleek uit het onderzoek Onderhandelaars onderhanden (2010) dat HS Arbeidsvoorwaarden heeft laten uitvoeren.

Begin september organiseerden wij de Summerclass Leiden of lijden in cao-onderhandelingen. Op basis van inzichten uit de filosofie, conflicttheorie en diplomatie en daarop gebaseerde oefeningen hebben we met onderhandelaars van werkgevers- en werknemerszijde onderzocht en ervaren hoe je lijden kunt voorkomen door leiderschap te tonen! Het gaat daarbij niet om de vraag Hoe haal ik zoveel mogelijk binnen? maar Hoe bereiken we samen een zo goed mogelijk resultaat. Want dat is, zoals 80% van de CAO-onderhandelaars in het onderzoek aangeeft, het meest wenselijke resultaat. Overigens geeft slechts een derde van de onderhandelaars aan dat zij vaak tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat…!

Tijdens de summerclass hebben we veel aandacht besteed aan hoe onderhandelaars op elkaar en op invloeden van buitenaf reageren. Wat betekent dat voor het doel dat je voor ogen hebt? Ga je samenwerken met je ‘tegenstander’ of blijf je (beiden) stug vasthouden aan het ingeslagen (en soms platgetreden) pad? Wil je een lijder of leider zijn? In een zwijgende, non-figuratieve oefening van hoogleraar Conflictmanagement Glasl konden de deelnemers dat zelf ervaren. De resultaten zijn hierboven afgebeeld. Die gaven de deelnemers inzicht in hun eigen onderhandelingsstijl en de wijze waarop zij die kunnen aanwenden voor het bereiken van een gezamenlijke onderhandelingsresultaat.

Meer weten over deze summerclass die ook in-company verzorgd kan worden? Neem gerust contact met ons op!

Voluit voor CAO-vernieuwing!

11 september 2015

De vakantie is voorbij. Een nieuw CAO-najaar wacht. Wordt het een spreekwoordelijk heet najaar? Of een najaar van CAO-vernieuwing? Wij dragen graag bij aan het laatste. Dat doen we door bedrijven, branches en CAO-partijen op maat te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden bij CAO-vernieuwing, procesmatig en inhoudelijk. Wij zijn betrokken bij vernieuwing van een aantal ondernemings- en bedrijfstak-CAO’s, waar we de kennis en ervaring die we elders hebben opgedaan inzetten. Zo ontstaat een mooie kruisbestuiving!

Bij twee activiteiten willen we in het bijzonder stilstaan.

CAObjectief CPB voor de CAO
Dit weekend presenteert HS Arbeidsvoorwaarden samen met Pointlogic CAObjectief CPB voor de CAO! CAObjectief biedt CAO-partijen de mogelijkheid CAO-voorstellen, resultaten, kosten, opbrengsten en arbeidsvoorwaarden objectief, onafhankelijk en onpartijdig te laten berekenen. CAObjectief CPB voor de CAO! Maak kennis met CAObjectief via de nieuwe website! CAObjectief is ook te volgen op Twitter @CAObjectief en LinkedIn.

Toekomst van de CAO op de Nationale Ondernemersdag
Op 10 september 2015 wordt op het Plein in Den Haag de Nationale Ondernemersdag gehouden. HS Arbeidsvoorwaarden, FNV Jong, CNV Jongeren en Atrium Groep verzorgen tussen 11.30 en 13.30 uur de interactieve sessie De toekomst van de CAO: ondernemen met arbeidsvoorwaarden. Aanwezige ondernemers kunnen vanaf de ‘zeepkist’ hun mening geven. Maar lezers van CAOverzicht kunnen ook meepraten! Via Twitter komen berichten met #caotoekomst rechtsreeks op het scherm en worden betrokken bij de invulling van de CAO voor de Toekomst! Doe je mee?

Wij hopen met deze initiatieven en activiteiten komend najaar constructief bij te dragen aan vernieuwing van CAO’s. Daar hebben we heel veel zin in!