AVV kan maatwerk-CAO bevorderen!

Deze week stemde de Tweede Kamer over de moties die waren ingediend tijdens het debat over de toekomst van de CAO dat een week eerder plaatsvond. Dat debat werd in mei 2015 voorbereid tijdens een hoorzitting. HS Arbeidsvoorwaarden was daarvoor uitgenodigd en had ter voorbereiding een position paper opgesteld over de toekomst van de CAO met een opvallend voorstel om CAO’s die geen mogelijkheden voor maatwerk kennen niet langer algemeen verbindend te verklaren.

Dat voorstel was opvallend omdat wij ons, ook op deze plaats, regelmatig uitspreken tégen iedere bemoeienis van de overheid met de inhoud van CAO’s. Die mening zijn wij nog steeds toegedaan: CAO’s zijn het domein van sociale partners, die daarover in vrijheid afspraken moeten kunnen maken zonder politieke bemoeienis! De Wet AVV geeft de minister van SZW de bevoegdheid om CAO-afspraken, op verzoek van CAO-partijen, óók op te leggen aan werkgevers die niet bij de CAO-onderhandelingen betrokken zijn. Dat doet de minister zonder inhoudelijke bemoeienis met de CAO als die voldoet aan de voorwaarden die in het Toetsingskader AVV zijn opgenomen.

Door dááraan toe te voegen dat de CAO de mogelijkheid moet bieden de CAO met instemming van werknemers (OR, PVT of personeelsvergadering) op maat in te vullen en uit te werken worden twee doelen bereikt. Ten eerste voorkomt het dat werkgevers die géén partij bij de CAO zijn geen mogelijkheid hebben om de CAO op de maat in te vullen en uit te werken. Ten tweede zullen CAO-partijen die beogen de CAO die zij afsluiten algemeen verbindend te laten verklaren mogelijkheden voor maatwerk in de CAO opnemen. Dat meer maatwerk de economische groei bevordert en daardoor de werkgelegenheid vergroot onderkennen economen in binnen- en buitenland. Het is dan ook goed dat de Tweede Kamer een motie met deze strekking heeft aanvaard. Zij roept de regering op te onderzoeken hoe zij het toetsingskader AVV zo kan aanpassen dat meer maatwerk in CAO’s mogelijk en bevorderd wordt.

De motie (2015-2016 29 544 Nr. 690) is in zijn geheel hier te lezen.

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: