Archive for juni, 2016

ZZP’er is niet het probleem!

18 juni 2016

Deze week was het weer zo ver. ZZP’ers werden opnieuw en masse in het beklaagdenbankje gezet. Nu door Aart van der Gaag, oud-directeur en voorzitter van de ABU, de grootste brancheorganisaties van uitzendbureaus en commissaris voor VNO-NCW-MKB Nederland voor het 100.000-banenplan. Het FD tekende uit een interview met hem op: ‘Het echte probleem is dat uitzenden duur is geworden met zijn hoge sociale lasten, premies voor ziektekosten, scholing, pensioen. De ZZP’er is onze concurrent geworden.’ Het lijkt op de olifant die de muis dood probeert te trappen omdat die zo stampt… Hoewel Van der Gaag de weergave van het interview in het FD later op de sociale media nuanceerde, luidt de kern van deze boodschap: de ZZP’er is het probleem!

Die boodschap wordt helaas té vaak gehoord. Uit de mond van politici, vakbondsbestuurders en nu dus ook van een vooraanstaand werkgever. ZZP’ers worden tegenóver werknemers in dienstverband geplaatst en zouden te weinig plichten en te veel rechten hebben. Zij moeten zich – net als werknemers in dienstverband – verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen en hun vermeende fiscale voordelen moeten hen worden afgenomen. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat dat een versimpeling van de werkelijkheid is. Die vertoont immers een zeer grote verscheidenheid aan ZZP’ers én werknemers in dienstverband. Beiden bevinden zich aan de onderkant én aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Beiden hebben soms bescherming nodig en kunnen soms wel wat meer keuzevrijheid gebruiken. Dat wordt allemaal keurig uiteen gezet in een interdepartementaal rapport, IBO Zelfstandigen zonder personeel. Het rapport verdeelt de arbeidsmarkt van werkenden, ZZP’ers én werknemers in dienstverband, in zelfredzamen en afhankelijken. De laatsten hebben bescherming nodig, de eersten juist meer ruimte en (keuze)vrijheid. Dat is een veel betere benadering dan ZZP’er als probleem te zien! Helaas ligt het rapport al geruime tijd in een la. Het is te hopen dat het er snel uit wordt gehaald!

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden

Samen met open vizier!

10 juni 2016

Ik ben niet zo’n liefhebber van congressen. Maar deze week bezocht ik er maar liefst drie. Als (scheidend) lid van het Bestuur van het sectorfonds Bibliotheek Werk bezocht ik dinsdag het Werkatelier (dat klinkt al anders dan congres!) Innoveren in een krimpende branche. Woensdag bezocht ik op uitnodiging van Reinier Castelein bij De Unie het congres Welzijn is de nieuwe welvaart. En donderdag bezocht ik het jubileumcongres van de WENB, die het 25-jarig bestaan als branchevereniging voor de energiesector vierde. Vier geheel verschillende congressen in een heel verschillende omgeving. En toch was er een duidelijke rode draad: alle drie congressen waren gericht op de toekomst. Hoe ziet de toekomst er uit? Wat betekent de toekomst voor ons en onze branche(s)? Hoe moeten we op de toekomst anticiperen? Op drie congressen dezelfde vragen. En niemand weet het antwoord. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep zei het eerlijk: ‘Ik weet niet of robots werkgelegenheid gaan kosten of opleveren’.

Kun je dan niets over de toekomst zeggen? Zeker wel! In elk geval twee dingen. Het eerste: een open vizier. De toekomst zonder angst (een slechte raadgever), maar als een uitdaging, met lef, moed en optimisme tegemoet treden. Het tweede: samen. Samen met elkaar en niet tegenover elkaar. Werkgevers, medewerkers en hun organisaties, overheid en politiek, onderwijs en wetenschappers. Zonder (vaststaande) stip op de horizon, maar met een gezamenlijke richting, zoals ik dinsdag hoorde. Door anders te kijken naar hetzelfde, zoals ik woensdag hoorde. En door de kracht van dialoog, de titel van het WENB-congres op donderdag.

Henk Strating, oprichter HS Arbeidsvoorwaarden

Verbindend Onderhandelen!

5 juni 2016

Deze week leverden we een bijdrage aan een ambitieus leiderschapsprogramma. Daarin was ook tijd ingeruimd om de deelnemers, die op hoge leidinggevende posities werden voorbereid, kennis te laten maken met onderhandelen. Wat is dat en hoe doe je dat. En ook: wat doet onderhandelen met jou?! De deelnemers werden zelf aan het werk gezet en moesten in duo’s zelf ingebrachte dilemma’s door onderhandelen oplossen. We kregen hier weer de bevestiging van wat we al weten sinds we daar in 2010 wetenschappelijk onderzoek naar deden: de meeste onderhandelaars willen het liefst dat beide partijen tevreden kunnen zijn over het resultaat. Het wekt dan toch verbazing dat sommige deelnemers dat proberen te bereiken met een vechtende onderhandelingsstijl. Vechtend onderhandelen leidt immers als regel tot een winnaar én een verliezer, of tot een gelijkspel waar niemand echt tevreden mee is.

De verklaring voor het vechtend gedrag werd in de nabespreking duidelijk: de verwachting dat de ánder wel eens het gevecht zou kunnen zoeken. En dan is, volgens sommigen, de aanval de beste verdediging. Toch zochten de meeste deelnemers in hun onderhandelingen naar verbinding met de ander. En dat werd (en wordt) meestal op dezelfde wijze beantwoord. Dan kunnen tegengestelde belangen (die er bij het begin van elke onderhandeling zijn) omgebogen worden naar een vorm van samenwerking. Door gezamenlijke doelen en belangen te formuleren wordt de basis gelegd voor een resultaat waar beide partijen tevreden mee zijn. Ook in onze Summerclass Anders Onderhandelen gaan we aan de slag met verbindend onderhandelen. Op 13 juli en 17 augustus 2016. Heb je zin om mee te doen? Geef je op of vraag meer informatie aan via info@hsarbeidsvoorwaarden.nl.

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden