Archive for oktober, 2016

CAO-vernieuwing zónder onderhandelen!

28 oktober 2016

CAO-vernieuwing is ‘trending topic’, zoals dat op sociale media heet. #caovernieuwing zou de bijbehorende hahstag op Twitter zijn. Werkgevers en vakbonden in transport en logistiek buigen zich sinds deze week ook over vernieuwing van hun CAO. Werkgevers spreken dat in berichten in de media met zoveel woorden uit. Maar de wens van vakbonden om te investeren in vakmanschap en dat meer te waarderen kan evenzeer vernieuwend worden genoemd. Wat opvalt bij deze (en ook bij veel andere CAO’s) is dat CAO-vernieuwing onderdeel van lopende onderhandelingen over de CAO is. Het is als het ware opgenomen in de inzetbrieven van de bij de onderhandelingen betrokken partijen. De vraag is echter of CAO-vernieuwing onderwerp van onderhandelingen kán zijn? Partijen die daarvoor kiezen lopen het risico dat de beoogde CAO-vernieuwing wordt verdeeld in vernieuwingswensen van werkgevers en van vakbonden. Als die uiteindelijk tegen elkaar worden uitgeruild en tot een compromis leidt is de kans groot dat geen van beide partijen écht tevreden is over het resultaat van de CAO-vernieuwing.

Bij de CAO Zwembaden is voor een andere aanpak gekozen. Daar hebben werkgevers en vakbonden gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor de nieuwe CAO Zwembaden. In een artikel, dat geplaatst werd in het vakblad Zeggenschap over Arbeidsverhoudingen (download hier het artikel) , wordt beschreven hoe het proces verliep: zónder onderhandelen! Het co-creatieve proces dat bij de CAO Zwembaden werd toegepast is ook met succes gebruikt bij CAO-vernieuwing in enkele andere sectoren en bedrijven. We zijn graag bereid de hierbij opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerde CAO-partijen te delen.

Henk Strating & Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden

Ander proces met ander resultaat

7 oktober 2016

Op het HR Arbeidsvoorwaardencongres van de Human Capital Group mochten wij samen met een klant een voorbeeld presenteren van een geslaagd CAO-vernieuwingstraject. De essentie hiervan is dat de nieuwe CAO tot stand is gekomen door vanuit een gedeelde probleemanalyse en visie samen te zoeken naar CAO-oplossingen. Het proces is doorlopen met vertegenwoordigers van de werkgever en de Ondernemingsraad. Zij hebben zonder te onderhandelen een zogenaamd 80%-document voorbereid dat aan de onderhandelaars van de betrokken vakbonden is voorgelegd. In dit document was reeds 80% van de volledig vernieuwde CAO beschreven en was nog slechts 20% over om echt over te onderhandelen. De onderhandelingen zelf duurden één ochtend. Het resultaat: een CAO met veel draagvlak en betrokkenheid, een CAO die aansluit op het HR-beleid en ruimte geeft voor maatwerkafspraken.

Opvallend is dat door het proces naar een nieuwe CAO anders in te richten dan ‘normaal’ alle betrokken partijen met veel meer voldoening op het proces en het resultaat terugkijken. In plaats dat het afsluiten van de CAO energie kost, wat we meer dan eens ervaren, levert het energie op. Dat betkent dat de CAO een startpunt is geworden om de organisatie en de arbeidsrelaties verder te ontwikkelen.

Henk Strating & Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden