Archive for januari, 2017

Nieuwe wegen naar verbinding!

20 januari 2017

Deze week was de polder in beweging. De gezamenlijke centrale werkgeversorganisaties in Nederland – AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland – presenteerden – zoals gebruikelijk- hun jaarlijkse Arbeidsvoorwaardennota 2017. Daarmee willen ze richting geven aan de onderhandelingen over CAO’s in sectoren en bedrijven. Zij willen meer aandacht voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en investeren in opleiding en arbeidsmarktwaarde van werkenden (de nota spreekt niet meer van werknemers, maar van werkenden!). Die moeten volgens de nota meer regie over hun eigen loopbaan en ontwikkeling krijgen. Op het eerste gezicht lijkt de nota een handreiking naar de vakbeweging, die deze thema’s immers ook hoog in het vaandel heeft staan! Maar zowel FNV als CNV reageerden zeer negatief op de voorstellen van werkgevers. FNV spreekt van ‘visieloze individualisering’.

In een interview in De Financiële Telegraaf signaleerden wij onlangs dat werkgevers en vakbonden soms elkaars taal niet meer lijken te spreken, waardoor ze elkaar niet altijd meer begrijpen. Dat lijkt ook hier aan de hand. Een nota die als handreiking bedoeld is werkt als een rode lap op een stier. Misschien is een nota anno 2017 ook niet meer de beste manier om met elkaar in gesprek te gaan. Het concept Verbindend Onderhandelen dat wij propageren en in verschillende sectoren en bedrijven met succes in praktijk brengen maakt juist géén gebruik meer van nota’s of inzetbrieven. In plaats daarvan gaan onderhandelaars van alle partijen met werkgevers en werknemers uit de sectoren en bedrijven zélf in gesprek over het WAAROM, het HOE en het WAT van hun CAO. Zo zoeken we naar nieuwe wegen om opnieuw verbinding tot stand te brengen!

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden