Archive for februari, 2017

Duidelijke taal versterkt naleving CAO

18 februari 2017

Een opvallend pleidooi voor betere handhaving van CAO-afspraken deze week van een aantal grote bedrijven in de bouw. Begrijpelijk omdat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het toepassen van CAO-afspraken door hun onderaannemers. Eerder deed Wilco Brinkman samen met a-advies bv onderzoek naar de naleving van CAO afspraken. Één van de uitkomsten was dat het niet naleven van cao-afspraken relatief vaak voorkomt bij kleine bedrijven. Soms is dat opzettelijk om zo de kosten te kunnen drukken maar in veel gevallen is er geen sprake van kwade opzet. Een reden is dat CAO’s vaak lastig te lezen en te interpreteren zijn, zeker als het je ‘vak’ niet is. Dat kan weer leiden tot onbegrip en weinig motivatie de CAO goed toe te passen. Dat is geen excuus maar het leidt wel tot misverstanden en conflicten.

In veel CAO’s staat niet het begrijpen van de inhoud voorop maar de juridische afdwingbaarheid ervan. Dat is jammer. De bedoeling van afspraken sneeuwt er vaak bij onder. Meer aandacht voor de taal in de CAO kan voordelen opleveren. Heldere taal in CAO-teksten leidt tot minder misverstanden en conflicten. Werknemers en werkgevers begrijpen de afspraken, en dus hun rechten en plichten, beter. Zij snappen in een paar oogopslagen wat er staat en hebben geen last meer van ingewikkelde abstracties. Beter begrip van de CAO zal de naleving bevorderen. Want wie de CAO goed begrijpt, zal beter kunnen beoordelen of de CAO goed wordt toegepast.

Over het belang van heldere taal in CAO’s schreven wij onlangs een artikel voor het Vakblad Zeggenschap samen met het Bureau Taal.

Henk Strating en Wilco Brinkman zijn partners HS Arbeidsvoorwaarden

Ken de dieren aan de CAO-tafel!

11 februari 2017

Regelmatig organiseren en begeleiden we startbijeenkomsten voorafgaand aan nieuwe onderhandelingen over CAO’s. Naast aandacht voor ons concept van verbindend en puzzelend onderhandelen besteden we daarin ook aandacht aan de samenstelling van en samenwerking in CAO-delegaties. Dat doen we met behulp van het Thomas&Kilmann-model en de daarbij behorende zelftest. Daarmee kunnen leden van CAO-delegaties hun voorkeursstijlen in onderhandelingen analyseren. Het model werkt met dieren: haai, uil, teddy-beer, schildpad en kwal. Elk dier typeert een voorkeursstijl in onderhandelingen: doordrukken, samenwerken, toegeven, vermijden of het compromis zoeken. Het mooie van het model is dat elke stijl in bepaalde situaties, mede afhankelijk van de stijlen die andere partijen hanteren, succesvol kan worden ingezet. Eigenlijk moet elke onderhandelingsdelegatie over zowel een haai, een uil, een teddy-beer, een schildpad en een kwal kunnen beschikken en gelukkig combineren sommige onderhandelaars verschillende stijlen. Uiteraard moet de te hanteren stijl authentiek zijn en passen bij het karakter van de onderhandelaar. Ook is het interessant om onderhandelaars van andere partijen te analyseren: heb ik een haai, uil, teddy-beer, schildpad of kwal aan tafel? En welke onderhandelingsstijl is in de interactie daarmee het meest effectief? Om zó CAO-onderhandelingen te analyseren is niet alleen leuk, maar de kennis van de dieren aan de CAO-tafel levert ook veel informatie op die gebruikt kan worden om de komende onderhandelingen effectief te voeren!

henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden

Van vaste baan naar duurzaam werk

3 februari 2017

Deze week publiceerde het Financieele Dagblad een artikel van Barbara Baarsma en Janine Vos, twee topvrouwen van de coöperatieve Rabobank. Daarin waarschuwen zij voor het risico van een vaste baan; dat medewerkers onvoldoende nadenken over en investeren in hun inzetbaarheid voor de toekomst. De vaste baan voorkomt dat medewerkers voelen dat niet investeren in je toekomstige inzetbaarheid gevolgen heeft, waarschuwt Baarsma. Daarom pleit zij voor dienstverbanden van 5 jaar, waarna werkgever én medewerker opnieuw moeten beslissen of en hoe ze verder gaan. Dat dwingt beide daarover vroegtijdig na te denken.

Het voorstel voor een employability-contract van 5 jaar, gekoppeld aan een scholings- en ontwikkelingsbudget om in je toekomstige inzetbaarheid te investeren werd tweeënhalf jaar geleden al bedacht tijdens een door HS Arbeidsvoorwaarden, Factor Vijf en ONL voor Ondernemers georganiseerd CAO-diner. Dat leidde tot een opinie-artikel in Trouw. Daarin werd gepleit voor vrijwillige invoering; je moet medewerkers verleiden, niet dwingen.

Helaas vindt het pleidooi tot op heden weinig navolging en moet hetzelfde gevreesd worden voor het artikel in het FD. De vaste baan is, maatschappelijk én politiek, nog steeds een heilig huis. Janine Vos zegt daarover: In essentie is er niets mis met lange dienstverbanden. Maar als je daardoor niet in jezelf investeert is dat slecht voor je werkgever, maar nog slechter voor jezelf!

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden

Maatwerk ook voor oudere werknemers

3 februari 2017

Deze week waren we bij verschillende CAO-overleggen betrokken bij discussies over ontziemaatregelen voor oudere werknemers. De noodzaak om oudere werknemers betrokken te houden bij het arbeidsproces wordt zowel door werkgevers als werknemers onderkend. Over de manier waarop dit het beste kan, verschillen partijen vaak van mening. Waar partijen het in veel gevallen wel over eens zijn, is dat niet alle werknemers over dezelfde kam geschoren kunnen worden. Dat biedt handvatten om tot een oplossing te komen. Want waarom generieke maatregelen afspreken als de situatie per werknemer maar ook per bedrijf zo kan verschillen? De kans is dan groot dat ze de plank dan misslaan. Denk eens aan de zogenaamde ‘leeftijdsdagen’ voor oudere werknemers. In veel gevallen gaat het om enkele extra vrije dagen per jaar. Helpen die nou echt om oudere werknemers duurzaam inzetbaar te houden? Voor sommigen wellicht, maar zeker niet voor iedereen. Ze zijn verworden tot een recht zonder dat duidelijk is of het oorspronkelijke doel wordt gerealiseerd. Wij pleiten dan ook voor veel meer maatwerk in afspraken die beogen werknemers op een gezonde manier te kunnen laten doorwerken. Het doel is daarbij leidend, niet het recht.

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden