Archive for mei, 2017

Zorgen voor of zorgen dat?

12 mei 2017

Wordt het een Hete Zomer? Die vraag is ons de afgelopen weken bij herhaling gesteld. Aanleiding voor die vraag zijn meestal actuele CAO-strubbelingen, zoals bij Jumbo en bij Holland Casino. En dat zijn niet de enige CAO-onderhandelingen die moeizaam verlopen. In dit CAOverzicht wordt melding gemaakt van moeizaam overleg bij Suikerunie en het beroepsgoederenvervoer. Ook in de zorgsector, bij ziekenhuizen en overheidssectoren, bij defensie, worden (weer) moeizame onderhandelingen verwacht.

Toch is het goed om ook stil te staan bij CAO-onderhandelingen die wél constructief verlopen. In verschillende sectoren is sprake van constructief overleg over innovatie van de CAO. Dat zijn vaak – niet altijd – CAO’s waarin de arbeidsvoorwaarden op een goed niveau geregeld zijn. Ogenschijnlijk hebben partijen bij zulke CAO’s het gemakkelijk om de leden van vakbonden en de medewerkers in de bedrijven tevreden te stellen. Toch is dat niet altijd het geval. Zulke CAO’s hebben vaak een hoge verzorgingsfactor. Dat wil zeggen dat medewerkers goed verzorgd worden. Er bestaan vaak allerlei regelingen voor scholing, ontwikkeling en loopbaanplanning. Soms staan P&O-medewerkers klaar om de regelingen op maat geschikt te maken voor elke medewerker die daarvan gebruik wil maken. Maar daar wringt de schoen. Bedrijven verwachten vandaag de dag van medewerkers eigen initiatief en zelfregie. Op het terrein van scholing en ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook bij re-integratie ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Om deze ontwikkelingen adequaat te ondersteunen moeten CAO’s veranderen. Ze hoeven medewerkers niet langer goed te verzorgen, maar moeten er aan bijdragen dat medewerkers goed voor zichzelf (kunnen) zorgen. Een omslag die niet met acties en stakingen gepaard zal gaan en niet tot een Hete Zomer zal leiden, maar wel nodig is en veel van CAO-partijen vraagt.

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden