Archive for juni, 2017

Géén nieuw Sociaal Akkoord!?

16 juni 2017

Hét nieuws uit de Nederlandse Polder was deze week dat er géén nieuw Sociaal Akkoord komt over de arbeidsmarkt in Nederland. Een allesomvattend Sociaal Akkoord daarover wordt door velen noodzakelijk geacht vanwege de heftige discussies over vaste en flexibele contracten, ZZP’ers, doorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht. Met name het laatste onderwerp lijkt de FNV er in ieder geval van te weerhouden om een nieuw Sociaal Plan af te spreken. FNV vindt dat het ontslagrecht onderwerp is van het Sociaal Akkoord 2013 en verwijt werkgevers terug te komen op de daarin gemaakte afspraken. Dat dreigde enkele weken geleden ook bij de uitwerking en uitvoering van de afspraken over de private herverzekering van het 3e WW-jaar. Onder dreiging van het stilleggen van het overleg over een nieuw Sociaal Akkoord werden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland toen over de brug getrokken. Het is de vraag of zij die toezegging ook gestand doen nu de voorzetting van het overleg niet tot een nieuw Sociaal Akkoord leidt. Het is ook de vraag hoe het CNV zich opstelt. In dit CAOverzicht staan opvallend veel berichten over CAO-afspraken mét CNV en zónder FNV. Zou CNV ook centrale afspraken met werkgevers kunnen maken zónder FNV? De kans dáárop lijkt erg klein. Op centraal niveau wijkt de mening van CNV over de arbeidsmarkt niet of nauwelijks af van die van FNV. Ook is het de vraag of werkgevers zulke afspraken willen maken. Tenslotte is de vraag – misschien wel de belangrijkste – welke waarde de pollitiek aan zulke afspraken toekent? Dat kan best verrassend zijn. Een kabinet zónder Partij van de Arbeid, Groen Links en SP zou best eens waarde toe kunnen kennen aan een Sociaal Akkoord zónder FNV. Daarom plaatsen wij toch nog een klein vraagteken achter de kop Géén nieuw Sociaal Akkoord!?

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden