Archive for juli, 2017

Opt-out!

1 juli 2017

Deze week hoorden we een opvallende suggestie aan een CAO-onderhandelingstafel. Om in het kader van individuele keuzevrijheid medewerkers de mogelijkheid te bieden geen gebruik te maken van de herverzekering van het 3e WW-jaar. Die herverzekering vloeit voort uit het Sociaal Akkoord 2013 toen de wettelijke WW verkort werd. Tegelijkertijd werd afgesproken dat werkgevers en vakbonden het 3e WW-jaar via CAO-afspraken weer konden herstellen. Met veel vijven en zessen is inmiddels een systematiek opgebouwd die dat mogelijk moet maken. Maar de eindbeslissing daarvoor ligt bij de afzonderlijke CAO-partijen! Die moeten beslissen of ‘hun’ bedrijf of sector er aan meedoet en of de medewerkers bereid zijn de daarvoor benodigde premie te betalen, die kan oplopen tot zeker 0,75%. Het idee om medewerkers die dat willen hiervan vrij te stellen stelt hen in de gelegenheid meer in scholing en ontwikkeling te investeren. Daarmee wordt de kans op werkloosheid kleiner, wat weer rechtvaardigt om het risico van een eventueel 3e WW-jaar zelf te dragen en geen gebruik te maken van de herzekering.

Het idee bepleit eigenlijk een opt-out verzekering van het 3e WW-jaar. Daar word je op die manier voor verzekerd, tenzij je aangeeft daar geen prijs op te stellen omdat je het risico zelf wilt dragen. De vrijgevallen premie kun je dan gebruiken om dat risico, in dit geval door scholing en ontwikkeling, kleiner te maken. Eenzelfde opt-out oplossing hebben we ook al eens bepleit in discussies over een verplichte verzekering voor ZZP’ers voor arbeidsongeschiktheid en eventueel pensioenvoorziening. Ook dat zou je met een opt-outverzekering kunnen regelen. Die verzekert ZZP’ers verplicht, tenzij de ZZP’er er voor kiest het risico zelf te willen dragen, bijvoorbeeld door zich bij een Broodfonds aan te sluiten of een levensverzekering af te sluiten. In beide gevallen lijkt opt-out ons de moeite van het overwegen zeker waard!

Henk Strating en Wilco Brinkman
partners HS Arbeidsvoorwaarden