Archive for december, 2017

Puzzelend onderhandelen loont!

2 december 2017

1 December werd de nieuwe CAO Tankstations en Wasstraten van kracht. Volgens het persbericht was de CAO in een recordtempo tot stand gekomen in goed overleg tussen de zes(!) CAO-partijen, twee werkgeversorganisaties en vier vakbonden. De samenwerking was volgens hen dit keer innovatief en ernorm efficiënt geweest. Dat kwam mede doordat zij een gezamenlijk vertrekpunt hadden gekozen.

Wij mochten de CAO-onderhandelingen samen met CAO-partijen voorbereiden met een gezamenlijke startbijeenkomst. Daarmee doen we al sinds 2008 goede ervaringen op. We maken daarbij gebruik van puzzelend onderhandelen, dat we destijds ontwikkelden voor het door FNV, CNV en AWVN opgerichte Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). CAO’s die daarmee eerder kennis maakten zijn Carclass, Openbare Bibliotheken, Sabic, Timeos, Zwembaden en zwemscholen, Rechtelijke Macht en Provincies. Bij puzzelend onderhandelen leggen alle partijen hun wensen open op tafel en proberen ze samen met elkaar in plaats van tegenover elkaar puzzelend een CAO te bouwen vanuit een gezamenlijk geformuleerd vertrekpunt.

Puzzelend onderhandelen is geen softe vorm van onderhandelen. Integendeel, alle tegenstellingen tussen partijen komen naar boven. Maar partijen weten zich samen verantwoordelijk om die op te lossen. Met oog voor elkaars belangen en met begrip van elkaars posities, ook naar de respectievelijke achterbannen, slagen zij er doorgaans in die effectief en efficiënt te overbruggen. Aan het rijtje CAO’s dat op deze wijze tot stand is gekomen is er dus weer één toegevoegd! Puzzelend onderhandelen loont! 

PS Deze week mochten wij op het jaarlijkse Mediationcongres 2017, waaraan meer dan 600 mediators meededen, de uitgangspunten van puzzelend onderhandelen in een workshop met mediators delen.

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden