Archive for april, 2018

Blijven de CAO-lonen achter?

21 april 2018

Blijven de CAO-lonen achter? Vakbonden, economen, journalisten en politici lijken het daar in ieder geval met elkaar over eens. Zelfs de koning vroeg er aandacht voor in de Troonrede! Wie de CAO-BAROMETER van HS Arbeidsvoorwaarden volgt kan zich er inderdaad over verbazen dat de lonen maar niet van hun plaats lijken te komen. De gemiddelde CAO-loonstijging over de afgelopen 12 maanden bedraagt nog steeds 1,7%. Hoewel dat bij een inflatie van 1% (over maart) nog altijd 0,7% verbetering van de koopkracht betekent, zou met de sterke economische groei een sterkere stijging te verwachten zijn. Wie naar de actuele CAO-resultaten kijkt ziet die stijging zich ook wel aftekenen. De gemiddelde CAO-loonstijging voor 2018 is inmiddels de 2% gepasseerd en CAO’s voor 2019 vertonen steeds vaker 3% of meer. Dat is in ieder geval zo in bouwgerelateerde sectoren. In de bakstenenindustrie werd de eerste loonsverhoging afgesproken op het door de vakbonden gewenste niveau van 3,5%. De afbouw volgde met 6% loonstijging over twee jaar. De grote en tredsettende CAO Bouw en Infra overtrof dat vorige week met 5,35% loonstijging over 21 maanden, wat op jaarbasis de 3% nipt overstijgt. Dat zijn bij de huidige inflatie van 1% toch loonstijgingen die er niet om liegen.

Maar niet alle CAO’s kunnen over één en dezelfde kam geschoren worden. In de Uitvaartbranche werd onlangs een tweejarige CAO afgesloten met een loonstijging van 2,2% per jaar en een aantal kwalitatieve afspraken. Zo kan (én moet) het ook in sectoren die (nog) minder groei kennen dan bijvoorbeeld de bouw of die ook in de crisisjaren behoorlijke loonafspraken wisten te maken! De sterke roep om hogere lonen aan het begin van deze CAOpinie zou je bijna doen vergeten dat CAO’s decentraal tot stand komen, afgestemd op de mogelijkheden van bedrijven en sectoren. 

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden

CAO of Arbeidsvoorwaardenreglement?

10 april 2018

3000 medewerkers van Jumbo-distributiecentra hebben een simpel vragenformuliertje voorgelegd gekregen.

Ik maak de volgende keuze:
O De AVR gaat voor mij gelden in plaats van de CAO.
O De AVR gaat niet voor mij gelden en de CAO blijft van toepassing.

Beide keuzemogelijkheden worden met een paar regels toegelicht. De kern daarvan is dat de keuze vóór de AVR betekent dat de CAO Jumbo Logistiek dan niet meer van toepassing is. De keuze tégen de AVR betekent dat de CAO van toepassing blijft, maar dat dan geen gebruik gemaakt kan worden van de verbeteringen van lonen en toeslagen uit de AVR. De CAO blijft dan van toepassing, maar wordt als het ware bevroren, waardoor er ook geen generieke loonsverhogingen meer volgen. Eventuele periodieke loonschaalverhogingen worden wel doorgevoerd.

Volgens een woordvoerder van Jumbo zouden al 1000 medewerkers vóór de AVR hebben gestemd en slechts 10 tegen. Vakbond FNV ontraadt medewerkers vóór de AVR te keizen, omdat daarmee de bescherming van de CAO verdwijnt. Ook beraadt de vakbond zich op juridische stappen. Jumbo beschouwt dat weer als het ondermijnen van het vertrouwen in de bedrijfsleiding en de ondernemingsraad.

Los van de beoordeling van het proces dat er toe geleid heeft dat Jumbo de CAO voor de AVR wil verruilen en los van de complexe arbeidsjuridische implicaties worden medewerkers van Jumbo met een ogenschijnlijk simpel vragenformuliertje voor een zeer ingrijpende keuze gesteld. De CAO is immers al bijna een eeuw lang de basis van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. En eigenlijk gaat het niet aan om individuele medewerkers te laten oordelen over het voortbestaan ervan. Die verantwoordelijkheid hoort bij sociale partners te liggen. Zij zien ook dat de CAO, niet alleen bij Jumbo, maar ook bij Action, Gall&Gall en vele andere bedrijven en sectoren onder steeds grotere druk komt te staan. Of dat terecht of onterecht is doet eigenlijk niet ter zake. Feit is dat de CAO weerstand oproept en dat die weggenomen zou moeten worden. Dat kan alleen door de CAO, procesmatig en inhoudelijk, open en transparant ter discussie te stellen en noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Als de polder dié uitdaging nou eens op zou pakken!

Henk Strating en Wilco Brinkman, partners HS Arbeidsvoorwaarden