Archive for januari, 2020

Arbeidsmarkt vraagt om een blik vóóruit, niet áchteruit!

24 januari 2020

Afgelopen week verscheen het langverwachte rapport van de Commissie Borstlap. Voorzitter Borstlap werkte in 2014 mee aan het boek Werken in en aan Verandering van Henk Strating en Jeroen Pepers. Daarin zegt hij – samengevat – dat de moderne arbeidsmarkt het uitgangspunt van beleid moet worden. “De polder en zijn instituties zullen zich moeten aanpassen, aansturing op basis van collectieve afspraken is niet langer houdbaar, burgers moeten vrijgelaten worden om hun eigen zaken te regelen”, zei hij onder andere.

Daarvan is in het rapport van de commissie die zijn naam draagt niet veel meer terug te vinden. In plaats van regels bij de werkelijkheid aan te passen, wordt voorgesteld de werkelijkheid bij de regels aan te passen en de klok terug te draaien! Vaste contracten moeten bevorderd worden, flexibele contracten moeten door kostenverhoging (nota bene) ontmoedigd worden en ZZP moet worden terugedrongen. Dat voorziet de commissie dan ook nog eens van het angstbeeld dat de economische groei en daarmee de welvaart anders onder druk zal komen te staan…

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren ondernemender, zelfstandiger en flexibeler geworden. Het is niet aannemelijk dat de economie daaronder zou leiden. In tegendeel, de Nederlandse economie groeit en bloeit! Het valt eerder te vrezen dat afremmen van ondernemerschap, zelfstandigheid en flexibliteit, waar de voorstellen van de Commissie Bortslap onvermijdelijk toe zullen leiden dat tot gevolg zal hebben!

De Nederlandse arbeidsmarkt vraagt om aanpassingen. Maar die moeten uitgaan van de werkelijkheid dat veel (jonge) mensen liever voor zichzelf dan in dienst van een ander willen werken. Dát moet bevorderd en ondersteund worden. Met maatregelen op het gebied van scholing en ontwikkeling (waarvoor de commissie wel goede voorstellen doet!), arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld door broodfondsen te stimuleren), pensioenen (afgelopen week meldde een groot pensioenfonds een regeling voor ZZP’ers aan te gaan bieden) en hypotheken (sommige banken bieden ZZP’ers en flex-werkers nu al hypotheken aan). Keuzevrijheid en maatwerk moeten daarbij het uitgangspunt zijn.

Op de arbeidsmarkt moet vóóruit gekeken worden. De Commissie Borstlap – waarvan overigens géén enkele ondernemer deel uitmaakte! – kijkt helaas vooral áchteruit!

Wilco Brinkman en Henk Strating
partners HS Arbeidsvoorwaarden