Archive for februari, 2020

Bedrijfstak- of onderneming-CAO

22 februari 2020

We kennen in Nederland twee typen CAO’s: de bedrijfstak-CAO en de onderneming-CAO. De benamingen spreken voor zichzelf. De bedrijfstak-CAO is op een hele bedrijfstak van toepassing, wordt afgesloten door een werkgeversvereniging en kan op verzoek voor ongeorganiseerde werkgevers algemeen verbindend verklaard worden. De onderneming-CAO wordt afgesloten door en voor één enkele onderneming. Bij ASML in Veldhoven, een wereldspeler op het terrein van electronica, bestaat de wens om de bedrijfstak-CAO Metalektro te verlaten en een eigen onderneming-CAO ASML tot stand te brengen. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van branchegenoten Philips en NXP. De wens ontstond eind 2018 toen er maandenlang actie werd gevoerd voor de nieuwe CAO Metalektro. ASML heeft nu de daad bij het woord gevoegd.

De reacties van vakbonden zijn zeer verschillend. FNV en CNV willen er niets van weten en houden vast aan toepassing van de CAO Metalektro op ASML. Vakbond De Unie is juist voorstander van de eigen CAO ASML. ASML is vastberaden en wil de ruim 13.000 medewerkers nauwer bij de eigen CAO gaan betrekken. Die krijgen daarvoor binnenkort een uitgebreide vragenlijst om input te leveren voor de nieuwe CAO.

Wij komen in onze praktijk beide typen CAO’s tegen. We zien al veel langer dat ondernemers de arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers meer en beter op de wensen en behoeften van het eigen bedrijf willen afstemmen en hen daarbij willen betrekken. Dat is vaak het gevolg van schaalvergroting, verzelfstandiging, professionalisering en/of volwassen arbeidsverhoudingen. Soms kiest een ondernemer er voor om die af te spreken in een Arbeidsvoorwaardenregeling met de eigen Ondernemingsraad. Wij denken dat CAO-partijen er goed aan doen oog te hebben voor deze ontwikkkeling en er aan mee te werken. Anders zou de CAO-kruik wel eens zolang te water kunnen gaan tot dat die barst.

Wilco Brinkman en Henk Strating, partners HS Arbeidsvoorwaarden