Archive for juni, 2020

De polder moet breder!

20 juni 2020

Deze week bogen kabinet, werkgeversorganisaties VNO-NCW en vakorganisaties FNV, CNV en VCP (waarbij vakbond De Unie is aangesloten) zich over het bereikte onderhandelingsresultaat over de uitwerking van het Pensioenakkoord dat deze partijen vorig jaar bereikten. Wij volgden de besluitvorming aan de kant van de vakorganisaties. CNV meldde al voordat de spreekwoordelijke inkt droog was dat zij er mee instemt. ‘Dociel’ en ‘brave hendrikken’ noemde columnist Martin Visser dat in De Financiële Telegraaf, omdat de christelijke vakbond genoegen neemt met het ontbreken van compensatie voor mensen tussen 35 en 55 jaar in verzekerde regelingen. Dat doet de VCP niet. Die zegt (nog) geen JA tegen het bereikte resultaat vanwege het ontbreken van adequate compensatie voor deze groep, dat in het Pensioenakkoord was afgesproken. Maar de besluitvorming bij de grootste vakorganisatie FNV zorgde voor de anticlimax. Daar kon de digitale stemming niet doorgaan omdat te weinig leden van het FNV Ledenparlement hadden ingelogd om aan de stemming deel te nemen… Naar verluidt zijn dat de tegenstanders die vinden dat het bereikte resultaat onvoldoende is. Een op TV zichtbaar knarsetandende minister Koolmees kan zich dus nog niet tooien met de titel ‘accoorden-maker’, die zijn partij D’66 al voor hem had bedacht…

Waar wij echter vooral op willen wijzen is dat het Pensioenakkoord, of daarover nu wél of niét een akkoord wordt bereikt, álle werkenden, werknemers én ZZP’ers, maar deels zelfs álle Nederlanders betreft! Het akkoord omvat namelijk ook afspraken over AOW-leeftijd, vroeg-pensioen, zwaar werk en verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering voor ZZP’ers. Door de partijen bij het pensioenakkoord worden deze onderwerpen nogal denigrerend aangeduid als ‘bijzettafeltjes’. Ze rechtvaardigen echter de deelname aan het overleg van organisaties die niet tot de traditionele polder worden gerekend. Dát zou van D’66-minister Koolmees pas een échte ‘akkoorden-maker’ maken…

CAO’s na de corona-crisis

6 juni 2020

In het eerste reguliere CAOverzicht na het uitbreken van de corono-crisis dat 7 juni verschijnt kunnen we voorzichtig de eerste balans opmaken. Er zijn de afgelopen maanden maar weinig CAO’s afgesloten. Sommige werden ongewijzigd verlengd, veel onderhandelingen werden uitgesteld of opgeschort. Opvallend is dat in de publieke sectoren (met name het onderwijs) meer CAO’s tot stand kwamen dan in het bedrijfsleven. Ook lijken de loonsverhogingen in publieke sectoren die in het bedrijfsleven (ruim) te overtreffen. Wat ook opvalt is dat CAO-partijen hun voorspelbare gedrag vertonen. Vakbonden geven aan vast te houden aan de looneis van voor de corona-crisis van 5% per jaar. AWVN, de grootste CAO-partij namens werkgevers, laat geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken dat de lonen minder hard stijgen dan voor de corona-crisis en dat de rest van het jaar weinig loonverhoging mogelijk zal zijn.

Veel zal afhangen ervan afhangen hoe de economie zich in de rest van het jaar hersteld. Dat zal overigens van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf verschillend zijn! Daarom zou de beste bijdrage aan CAO’s na de corona-crisis volgens ons zijn om álle centrale looneisen en voorspellingen achter ons te laten en (weer) decentraal per sector en zo nodig per bedrijf te kijken naar mogelijkheden voor CAO-aanpassingen. Daarbij kan volgens ons ook rekening gehouden worden met de gevolgen die het werken tijdens de corona-crisis voor de arbeidsverhoudingen met zich mee heeft gebracht om daarvan het ‘goede’ vast te houden.

Wilco Brinkman en Henk Strating zijn partners bij HS Arbeidsvoorwaarden