Archive for juli, 2020

Maatwerk in plaats van centrale looneis

3 juli 2020

“Het Ledenparlement van de FNV heeft ingestemd met de aangescherpte arbeidsvoorwaarden-agenda 2020. Die aanscherping was nodig door de coronacrisis. Kernpunt is, dat de crisis er niet toe mag leiden dat werkenden de rekening gaan betalen. De crisis moet juist worden benut om de onzekerheid op de arbeidsmarkt aan te pakken en de welvaart eerlijker te verdelen.”

Dat meldt vakbond FNV op zijn website. Uit het vervolg blijkt dat de centrale looneis van 5% en een minimum uurloon van € 14, die van kracht blijft voor bedrijven waar het goed gaat, plaats maakt voor maatwerkafspraken. In publieke sectoren waar mensen werken in vitale beroepen wil de FNV de lonen nog generiek met minimaal 200 euro bruto per maand verhogen. Elders wordt het maatwerk. Onderdeel daarvan moeten voor de FNV ook ‘keiharde’ afspraken voor meer vaste banen zijn. Maar als banen dreigen te verdwijnen gaat de FNV voor het ‘eerlijk’ verdelen van het werk. 

Kortom: er wordt weer per sector en per bedrijf gekeken naar wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het maken van passende CAO-afspraken. Dat is goed nieuws! Want voor, tijdens en na de coronacrisis waren en zijn sectoren en bedrijven verschillend van elkaar. Publiek en privaat, groot-, midden- en kleinbedrijf, gericht op export of op de binnenlandse vraag, maakindustrie en kennissectoren, sectoren en bedrijven met veel of weinig ZZP’ers enzovoort enzovoort. Daarbij past geen one-size-fits-all arbeidsvoorwaardenbeleid en geen centrale looneis, maar decentraal beleid en maatwerk. 

Henk Strating en Wilco Brinkman
Partners HS Arbeidsvoorwaarden
http://www.hsarbeidsvoorwaarden.nl