Archive for oktober, 2020

CAO-onderhandelingen in corona-tijd

23 oktober 2020

Vanwege het corona-virus werden in het voorjaar veel onderhandelingen over CAO’s opgeschort. Daardoor steeg het aantal af te sluiten CAO’s in het najaar tot recordhoogte. Inmiddels zijn in veel sectoren en bedrijven de onderhandelingen gestart of voortgezet, maar de tweede corona-golf dreigt nu opnieuw roet in het eten te gooien. Weliswaar blijft de omvang van de deelnemers aan CAO-onderhandelingen – vaak nipt (!) – onder de 30 personen, waarmee binnen bijeen gekomen mag worden. Maar de dringende oproep aan bedrijven, gesteund door de Stichting van de Arbeid, om zo veel als mogelijk thuis te werken en reisbewegingen te beperken maakt het voor sociale partners lastig om CAO-onderhandelingen ‘ergens in het land in een zaaltje’ te voeren.

Het alternatief is natuurlijk digitaal vergaderen met behulp van audio-videotechnologie. Daar wordt verschillend over gedacht. Wij hebben er inmiddels zelf in de praktijk goede ervaringen mee opgedaan en horen dat ook van CAO-onderhandelaars van werkgevers en vakbonden. Maar anderen willen er niets van weten en willen alleen ‘fysiek’ over CAO’s onderhandelen. Op Twitter hielden we er een bescheiden poll over. Daaruit bleek dat slechts een kleine minderheid van 13% van mening is dat over CAO’s niet met een videoverbinding kan worden onderhandeld. 87% vindt dat het wel kan, waarvan de helft zelfs enthousiast is en de andere helft het als gebrek aan beter beschouwt.

Kortom, ook deze verandering geeft aanleiding tot verschillen van mening en discussies. Misschien doet de Stichting van de Arbeid, waarin werkgeversorganisaties en vakbonden samen werken, er goed aan om tegen de achtergrond van het overleg dat zij met het kabinet voert over de corona-maatregelen er een duidelijk standpunt over in te nemen.