Archive for november, 2020

CAO in crisistijd

20 november 2020

Na de CAO Glastuinbouw, die eerder dit jaar tot stand kwam, heeft ook de nieuwe CAO Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven het karakter van een (corona)crisis-CAO. Er is een bescheiden loonstijging van 1% per jaar afgesproken, maar bedrijven die zwaar door de coronacrisis zijn getroffen worden ontzien. Zij mogen de afgesproken loonsverhoging een jaar uitstellen of omzetten in vrije tijd. De partijen bij deze CAO, Bovag aan werkgeverszijde en de vakbonden FNV, CNV en De Unie maakten tijdens de vorige economische crisis ook al zo’n afspraak. Ook toen werden sommige bedrijven zwaarder door de crisis getroffen dan andere bedrijven. En ook toen werd er wel een loonsverhoging afgesproken, maar konden werkgevers die in zwaar weer verkeerden die omzetten in vrije tijd, waarmee leegloop verminderd kon worden.

Het is eigenlijk niet goed te begrijpen waarom het voorbeeld van deze crisis-CAO niet door andere sectoren wordt gevolgd. In veel meer sectoren worden sommige werkgevers zwaarder door de coronacrisis getroffen dan andere. Denk daarbij aan de horeca, maar bijvoorbeeld ook aan het winkelbedrijf. In dit CAOverzicht wordt melding gemaakt van het verschil van mening tussen vakbond FNV enerzijds en werkgevers en de andere vakbonden anderzijds over de CAO voor winkelmedewerkers. FNV wijst op bedrijven die ondanks de coronacrisis goede resultaten boeken, de andere partijen op bedrijven die de deuren moesten sluiten. Juist voor sectoren met zulke grote verschillen biedt een crisis-CAO, zoals opnieuw afgesproken voor de auto-, motor en fietsbedrijven uitkomst. Daar zien we geen verschillen van mening en zijn alle partijen tevreden!

“Post” corona-CAO’s komen moeizaam tot stand

7 november 2020

Als één ding duidelijk wordt uit het bovenstaande CAOverzicht van de afgelopen week is het wel dat ‘post’ corona-CAO’s maar moeizaam tot stand komen. ‘Post’ staat natuurlijk tussen aanhalingstekens, want het coronavirus ligt alles behalve achter ons. Dat levert aan verschillende CAO-tafels al direct een probleem op. Werkgevers, die in hun eigen bedrijven de corona-maatregelen moeten handhaven, willen bij voorkeur per video en niet fysiek onderhandelen. Vakbonden, daarentegen, willen soms uitsluitend ‘aan tafel’ onderhandelen, uiteraard met in achtneming van de corona-voorschrijften.

Ook inhoudelijk blijken maar moeizaam (loon)afspraken tot stand te komen. Vooral het structurele en collectieve karakter van CAO-loonsverhogingen vormt een obstakel voor veel werkgevers. Dat is niet onbegrijpelijk omdat de corona-crisis veel onzekerheid meebrengt en niet iedere werkgever in een sector op dezelfde wijze treft. Misschien is het tijd voor creatieve oplossingen, waarbij een deel van de af te spreken loonsverhoging op bedrijfseigen wijze kan worden ingevuld. Zulke afspraken zijn in het verleden gemaakt ten tijde van de vorige economische crisis en zouden vandaag de dag ook niet misstaan. Daarnaast vragen andere onderwerpen om CAO-afspraken, zoals – in veel sectoren en bedrijven – de pensioenregeling, duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling.

Wilco Brinkman en Henk Strating zijn partners bij HS Arbeidsvoorwaarden
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl