Archive for december, 2020

Ongelijke monniken, ongelijke kappen

11 december 2020

Wie de CAO-ontwikkelingen de afgelopen tijd volgt ziet grote verscillen tussen sectoren en bedrijven. Loonstijgingen in sommige CAO’s zijn veel hoger (of lager) dan in andere. We zien loonstijgingen van meer dan 3% op jaarbasis, maar ook van veel minder dan 1%! Die zijn niet met elkaar te vergelijken zonder alle andere CAO-afspraken erbij te betrekken. Soms spelen CAO-afspraken uit het verleden ook nog een rol. Tenslotte hebben bedrijven en sectoren op dit moment te maken met fors stijgende pensioenpremies om te voorkomen dat de pensioenopbouw te zeer verslechtert. Kortom, er is sprake van ongelijke monniken en ongelijke kappen. Dat geldt ook binnen sectoren met een bedrijfstak-CAO. Daar zijn bedrijven soms zwaar getroffen door de corona-crisis en de economische gevolgen daarvan, terwijl andere de dans hebben kunnen ontspringen en soms zelfs gebruik hebben kunnen maken van nieuwe kansen. Ook daar is dus sprake van ongelijke monniken, die ongelijke kappen nodig hebben. In enkele CAO’s zien we dat terug in CAO-afspraken, zoals in de CAO Motorvoertuig- en Tweewielerbedrijven of in de voorstellen van werkgevers, zoals in de CAO Glastuinbouw. Zouden die voorbeelden niet veel meer navolging moeten krijgen? Ook na de corona-crisis? Verschillen tussen bedrijven bestaan immers niet alleen in crisistijd! Mogelijkheden voor maatwerk in CAO’s doen recht aan die verschillen. Ondernemingsraden kunnen in de bedrijven heel goed een rol spelen bij de beoordeling welke kappen voor welke monniken passend zijn.

Wilco Brinkman en Henk Strating zijn partners HS Arbeidsvoorwaarden