Archive for februari, 2021

Hebben bedrijfstak-CAO’s nog toekomst?

13 februari 2021

Terwijl de onderhandelingen over de CAO Beroepsgoederenvervoer vast lijken te lopen heeft transportbedrijf Mainfreight, een wereldwijde logistieke dienstverlener, opgericht in Nieuw Zeeland, haar medewerkers laten weten de CAO niet langer toe te willen passen en zelf afspraken over arbeidsvoorwaarden te gaan maken met de Ondernemingsraad. In navolging van supermarkt Jumbo, die dat eerder deed, krijgen medewerkers de keuze tussen de nieuwe arbeidsvoorwaarden of de CAO. Mainfreight wil op deze manier op alle medewerkers van het bedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden toepassen. Hetzelfde doet zich voor in de metaalindustrie, waar CAO-onderhandelingen ook met (stakings)acties gepaard gaan. Daar streeft het bedrijf ASML, ook al een wereldspeler, naar een eigen CAO in plaats van de bedrijfstak-CAO Metalektro. Die wens heeft het bedrijf al veel langer, maar in de CAO afgesproken procedures staan de realisatie ervan in de weg. De huidge (stakings)acties rond de bedrijfstak-CAO lijken de wens van een eigen regeling alleen maar te versterken.

Deze berichten roepen (opnieuw) de vraag op of bedrijfstak-CAO nog toekomst hebben? Wij denken het wel, al was het maar omdat lang niet elk bedrijf, zoals Mainfreight en ASML, elk jaar eigen afspraken over arbeidsvoorwaarden met OR of vakbonden wil of kan maken. Maar dan zullen bedrijfstak-CAO’s wel (veel) meer ruimte moeten bieden voor maatwerk per onderneming voor die ondernemingen die daarvan gebruik willen maken. Daarover wordt in veel bedrijfstak-CAO’s al decennia-lang gesproken, maar tot op de dag van vandaag is eigenlijk nog maar weinig ├ęchte vooruitgang geboekt.