Archive for maart, 2021

Verkiezingen en arbeidsverhoudingen

19 maart 2021

De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer die deze week plaatsvonden kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Op deze plaats leggen we de relatie met de arbeidsverhoudingen. Op het bord van het nieuwe kabinet liggen de rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR over de arbeidsmarkt en het nog uit te werken pensioenakkoord. Het laatste, waarbij D66-minister Wouter Koolmees hoofdrolspeler was, lijkt met de verkiezingswinst van D66 ‘veilig’. Wellicht zal bij de verdere uitwerking ervan nog meer accent worden gelegd op individuele aanspraken, een sterke wens van D66. Interessant is de vraag wat de beoogde regeringspartijen VVD en D66 gaan doen met de rapporten over de arbeidsmarkt, die het vaste arbeidscontract centraal stellen. VVD en D66 hebben beide een veel genuanceerdere visie op de arbeidsmarkt, waarin ruim plaats is voor eigentijdse arbeidsrelaties, zoals ZZP. Daarbij past natuurlijk niet om de vaste baan weer tot norm te verheffen, zoals de Commissie Borstlap bepleit. Partijen die dat pleidooi wel steunen, zoals CDA en Partij van de Arbeid, hebben geen verkiezingswinst geboekt, maar kunnen wel deel van het nieuwe kabinet gaan uitmaken. Daardoor zouden klassieke tegenstellingen, zoals die ook in de polder tussen werkgevers en vakbonden bestaan, kunnen herleven. Al met al denken wij dat de verkiezingsuitslag tijdens de komende kabinetsperiode tot interessante discussies kan leiden, waarvan de uitkomst allerminst vooraf vast staat. 

Henk Strating en Wilco Brinkman zijn partners van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies&onderhandelingen

(H)échte sociale partners zijn nu nodig!

7 maart 2021

Wij hebben op deze plaats vaker aandacht besteed aan gevolgen van de corona-crisis op de arbeidsverhoudingen. Zoals elke crisis brengt ook deze crisis tot dreigingen, maar ook nieuwe kansen. We zien dat terug in de economie: sommige sectoren en bedrijven worden zwaar door corona geraakt, andere profiteren er juist van. Weer andere maken beide mee en zien kans om, na bijvoorbeeld door de lockdown te zijn getroffen, er weer bovenop te komen door nieuwe kansen die zich aandienen te benutten.

Wij denken dat die mogelijkheid voor (vrijwel) elke sector in meer of mindere mate is weggelegd. Het vraagt om een ondernemende visie, met oog voor dreigingen, ook van medewerkers en lef om nieuwe kansen te benutten. CAO-partijen kunnen daar aan bijdragen door in onderhandelingen over de CAO met beide rekening te houden, de negatieve gevolgen van de crisis te bestrijden of te verzachten en ruimte te bieden om op nieuwe kansen in te spelen.

Helaas zien we daar in de praktijk nog weinig voorbeelden van. In veel sectoren en bedrijven zien we dat partijen elkaar verwijten misbruik van de corona-crisis te maken of er juist te weinig rekening mee te houden. Dat is jammer, want deze tijd vraag juist om (h)échte sociale partners die er samen de schouders onder zetten om de corona-crisis te overwinnen!

Henk Strating en Wilco Brinkman zijn partners van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies&onderhandelingen