Archive for april, 2021

Puzzelend of vechtend CAO-onderhandelen…?

2 april 2021

“Een CAO-conflict nog voordat de gesprekken écht op gang zijn gekomen? CAO-onderhandelingen gaan er tegenwoordig hard aan toe. Werkgevers en vakbonden die lijnrecht tegenover elkaar staan, het is eerder regel dan uitzondering. Hoewel de CAO-onderhandelingen nog maar net zijn begonnen liggen vakbonden en werkgevers al met elkaar over hoop. Het hoort er natuurlijk een beetje bij. Hoog spel spelen, smijten met deuren… Alles wordt in de strijd gegooid om het onderste uit de kan te halen…”

Het bovenstaande is overgenomen uit het vakblad Cobouw, waarin verslag wordt gedaan van de onderhandelingen over de CAO Bouw. Helaas zien wij in de dagelijkse praktijk veel soortgelijke CAO-onderhandelingsprocessen. CAO-partijen die vechtend tegenover elkaar staan of – nog erger – over straat rollen. Hoort dat erbij, zoals Cobouw schrijft…? Natuurlijk niet! Ruim 10 jaar geleden ontwikkelden wij voor het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (een initiatief van CAO-partijen AWVN, FNV en CNV) het concept Puzzelend CAO-onderhandelen. Dat hebben we vervolgens in verschillende bedrijven en sectoren mogen introduceren. Altijd met succes en met betere resultaten dan in het verleden met vechtend CAO-onderhandelen werden bereikt. Voor beide partijen!

Is het niet onbegrijpelijk dat puzzelend CAO-onderhandelen nog steeds uitzondering op de regel van vechtend CAO-onderhandelen lijkt! De oorzaak daarvan stelden we ruim 10 jaar geleden óók al vast, wetenschappelijk onderbouwd: CAO-onderhandelaars van werkgevers en vakbonden houden elkaar gegijzeld in de wederzijdse angst dat de ánder niet puzzelend zou willen onderhandelen. Terwijl het tegendeel het geval is!

Wordt het niet hoog tijd voor puzzelend CAO-onderhandelen? Wij zijn graag bereid onze inzichten én ervaringen met elke geïnteresseerde sector en bedrijf te delen!

Wilco Brinkman en Henk Strating
partners HS Arbeidsvoorwaarden
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl