Posts Tagged ‘langer doorwerken’

Langer Doorwerken Loont!

2 september 2011

Deze week ontvingen de Tweede Kamer en de Ministers van SWZ en VWS een Open Brief over langer doorwerken. Samen met emeritus hoogleraar Kees Klinkhamer en oud-politicus Willem Hoekzema ben ik één van de initiatiefnemers van de brief, die ook is ondertekend door oud-minister van VWS Els Borst, economen Lans Bovenberg en Sweder van Wijnbergen en de voorzitters van KNMG en NVAB (arbeids- en bedrijfsartsen).

Langer doorwerken is geen nieuw thema. Nieuw is wel dat de brief niet uitgaat van economische of financiële argumenten voor langer doorwerken, maar van de medische noodzaak tot langer doorwerken, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en dat deze direct in verband gebracht worden met de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van langer doorwerken. De brief bevat – naar mijn mening – nog een paar nieuwe elementen, die – zeker in onderlinge samenhang – tot nieuwe inzichten en initiatieven kunnen leiden:

1. Langer doorwerken wordt benaderd als een recht van werknemers in plaats van een plicht.
2. Het verband tussen langer doorwerken en langer leven wordt gelegd.
3. De achterstand van lager opgeleide werknemers wordt aan de orde gesteld.
4. De belangen van flexwerkers en zzp’ers worden niet uit het oog verloren.
5. Er wordt gekozen voor een individuele benadering, met oog voor verschillen tussen mensen.
6. Er wordt aangesloten bij goede voorbeelden in de praktijk, zoals de bouw.
7. Naast medische argumenten wordt de noodzaak van goede CAO-afspraken onderkend.

De brief sluit af met het praktische voorstel om een TaskForce in het leven te roepen die kan fungeren als denktank en ideeën-generator voor praktische stappen en oplossingen.

De gehele brief kan worden gedownload van de website van HS Arbeidsvoorwaarden, button Nieuws.