Posts Tagged ‘werknemer’

Van wie zijn de arbeidsvoorwaarden?

21 juni 2014

Afgelopen week bood ik in een druk bezochte bijeenkomst over het CAO-vernieuwingsconcept CAO van (N)U samen met Jeroen Pepers ons boek Werken in en aan verandering aan aan Michiel Hietkamp, voorzitter van CNV Jongeren. We hadden bewust gekozen voor een vertegenwoordiger van sociale partners van de toekomst! Werken in en aan verandering gaat immers over de toekomst (die overigens vandaag al begint!).

In de epiloog van Werken in en aan verandering introduceren we de iCAO in een verbeelde situatie in 2020, waarin John, de werknemer, Pieter, zijn werkgever en vakbondsbestuurder Marijke de hoofdrollen vervullen. In mijn toelichting op het idee van de iCAO vroeg ik de deelnemers aan de bijeenkomst: van wie zijn de arbeidsvoorwaarden, die in de iCAO geregeld worden, eigenlijk? Van Marijke? Van Pieter? Of van John? De ongeveer 100 deelnemers waren unaniem in hun antwoord: van John!

Maar àls de arbeidsvoorwaarden van John zijn, is het dan wel logisch dat niet hij, maar vooral Pieter, zijn baas, daarover met Marijke, de vakbondsvrouw, afspraken maken? Nee! Als de arbeidsvoorwaarden van John zijn (wat we blijkbaar allemaal – ik denk terecht – vinden) dan hoort John toch ook de meeste zeggenschap over zijn arbeidsvoorwaarden te hebben? Dàt is precies wat we met de iCAO willen bereiken!

In de iCAO heeft John het zélf voor het zeggen. Pieter maakt met Marijke alleen afspraken over de totale waarde in geld van zijn pakket arbeidsvoorwaarden en over de indexatie daarvan. Voor dat laatste hebben ze een indexatiemechanisme afgesproken, waardoor de onderhandelingen behoudens eventualiteiten nog maar eens in de 5 jaar gevoerd worden. Verder bepaalt John zelf welk salaris hij maandelijks krijgt, hoeveel vrije tijd hij neemt, wat hij investeert in zijn persoonlijke ontwikkeling, scholing, vitaliteit en inzetbaarheid. Althans als hij dat wil! Want voor collega’s die dat allemaal niet willen kent de iCAO een default keuze, waardoor alles bij het oude kan blijven.

Is de iCAO toekomstmuziek of utopie? Technisch is het al werkelijkheid: het kan al! De vraag is: willen we het? Daarover praten we op 5 september door in een invitational conference. Als je daarvoor belangstelling hebt, laat het me weten. Je vindt de epiloog over de iCAO in Werken in en aan verandering. Veel leesplezier!